Valikained

Valikainete kursused, millest õpilane saab lisaks koolikohutuslike ja suunavalikainetele valida. Valikkursuste õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul.

Valikkursused 10. kl 11. kl 12. kl Σ
Igal aastal üks kursus
matemaatika süvakursus 1 1 1 3
füüsika süvakursus 1 1 1 3
Ühel või kahel õppeaastal kursus
kõne ja väitlus* 1 1
mütoloogia ja kirjandus 1 1
kõne ja kiri 1 1
inglise keel (IK7–IK9) 3 3
inglise keel
üks kursus järgmiste hulgast:

Briti kirjandus
Tõlkekursus
Inglise ärikeel
Forrest Gump ja ülevaade USA eluolust 60ndatel ja 70ndatel

1 1
matemaatika riigieksam 1 1
vene keel (sertifikaat) 1 1
füüsika (lai) 1 1 2
geoinfosüsteemid (GIS) 2 2
meedia 1 1
filosoofia* 1 1
Eesti Vabariigi õigussüsteem* 1 1
riigikaitse 2 2
geenitehnoloogia 1 1 2
keemia valik 1 1 2
usundiõpetus 1 1
majandus (õpilasfirma) 2 2
elu keemia* 1 1
Kursused läbi kolme aasta
keemia süva 1
geograafia süva 1
bioloogia süva 1
kehaline kasvatus 2
muusika (segakoor) 1
kunst (vaba looming) 1
draama 1
kirjakunst 1
multimeedia 1
kodundus 1
programmeerimine süva 1

* koostöös 21. Kooli ja GAG-ga

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 25. september 2019