Üldkasutatavad teenused

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide ja inventari kasutusse andmise ning tasuliste teenuste hinnad ()

Kehtestatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 19.11.2013 nr HA-4/61