Õpingute jätkamine peale gümnaasiumi

Tallinna Reaalkooli 12. klasside lõpetajatest üle 90% jätkavad enamasti õpinguid erinevates kõrgkoolides. Edasiõppijate protsent on aastate lõikes suhteliselt stabiilne. Viimastel aastatel minnakse ka aastaks maailma vaatama ja alles aasta pärast jätkatakse kõrgkoolis õpinguid. Kõrgkoolidest populaarsemad on olnud läbi aastate TÜ ja TTÜ.

Lõpetajatest siirduvad õppima:

Viimati muudetud: 12.09.2023