Kool

2023

 • eKooli tänukiri “Untis tunniplaani koostamise tarkvara aktiivne kasutaja ja arengu toetaja Eestis“;
 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2022/23. õa ülelinnalistel olümpiaadidel”;
 • Mõttespordi olümpiaadi põhikoolide koondarvestuses I koht

2022

 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2021/22. õa olümpiaadidel”;
 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu september 2022″ – 5. klasside õuetund 1. klassidele. Eelmisel õppeaastal otsustasid Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli 4. klasside õpilased teha ühisele koolihoovile õuemänge. Kuna 1. klasside õpilastele olid mängude juhendid pikad lugeda, siis paluti nüüd juba 5. klassi jõudnud õpilastel oma loodud mänge tutvustada. Erinevate koolide ja klassiastmete õpilaste koostöö tagab turvalisema koolikeskkonna loomisest ja selle kaudu tõuseb ka õpilaste rahulolu kooliga. Õppimine õpilaselt-õpilasele. Õpilaste enda kätega loodu, mis tagab läbi selgituste jagamise noorematele koolikaaslastele ka analüüsi tehtud tööst.

2021

 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2020/21. õa olümpiaadidel”;
 • Tallinna koolinoorte spordimängude meistrivõistluste parim kool.

2020

 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu november 2020” – koostööprojekt “Koolilt lasteaiale” ühendab andmis- ja saamisrõõmu. 2020. a koostööprojekti avastusõppe tunnetuskasv jõudis erilisel kooliaastal advendiaja alguseks kõikide lasteaedadeni. Õpilastest meisterdajad said omandada uusi teadmisi läbi praktilise tegevuse ning tunda head meelt oma kätega tehtu üle. Lasteaialapsed aga saavad mängulusti, uusi kogemusi ja põnevat avastamist. Tunnetuskast arendab lapse mõttetegevust ja loogilist mõtlemist, loovat kujutlusvõimet ja koostööoskust ning annab ka esinemisjulgust. Täname ja tunnustame sel aastal projektis osalenud 20 kooli, kelle hulgas on ka Tallinna Reaalkool. Tunnetuskaste valmistati ühtekokku 127 lasteaiale.
 • Segakoor võitis Eesti noorte segakooride konkurss-festivalil A-kategoorias I koha ning tunnistati parima kohustusliku laulu esitajaks. Koori juhendab Eve Karp.
 • Tallinna koolinoorte spordimängude parim gümnasistide arvestuses;
 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2019/20. õa olümpiaadidel”;
 • Tallinna linna tunnustus “Tegus kool 2020”;
 • Tallinna linna haridusuuenduse konkurss –  “5. kl draamaprojekt”.

2019

 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu oktoober 2019″ – kooristuudio koor osales 11.-17.oktoobril Itaalias Riva del Gardas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil, kus lastekooride kategoorias saavutati I koht ja kulddiplom;
 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu september 2019″ – koolis korraldati rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents;
 • Keskkonnaministeeriumi tunnustus Keskkonnakäpp kategoorias „Õnnelik õppija“;
 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2018/19. õa olümpiaadidel” I koht;
 • Tallinna linna ja Haridusameti tunnustus “Parim koostööprojekt 2019” – G5;
 • Tallinna linna ja Haridusameti  äramärkimine koostööprojekt 2019  “Virgestusalade kaardistamine”;
 • Tallinna linna tunnustus koostööprojekti “Koolilt – lasteaiale” edukale korraldamisele kaasa aitamise eest;
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2018. – 2019. õppeaastal gümnaasium – I koht, põhikool – III koht.

2018

 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu oktoober 2018″ – suure panuse eest I haridusfestivali “iduEDU” õnnestumisse
 • Tallinna linna tunnustus 2018. aasta suve haridustegu” – õpilaste eduka osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel, panustamine koostöös õpilastega Pelgulinna Gümnaasiumis toimunud 2018/19. õppeaasta avakonverentsi „Esimene koolipäev Mega Õnnelikus Koolis“ korraldamisesse, osalemine rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil Tais; 
 • SA Õpilasmalev tunnustus – 2018. a suvel oli Tallinna Reaalkool Õpilasmaleva tegevuses osalejate arvu poolest Tallinna koolide seas I kohal!;
 • Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi konkurss “Aasta kool 2018” II koht (taotlus; video);
 • Tallinna linna tunnustus „Haridusuuendus 2018“ – õppija arengut toetav hindamine;
 • Tallinna linna tunnustus “Edukas kool 2017/18. õa olümpiaadidel” I koht;
 • Tallinna linna tunnustus „Tegus õpilasesindus 2018“ eriauhind – Reaalkooli esinduskoda;
 • Segakoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil Slovakia Cantat 2018 kulddiplomi ja esikoha noortekooride kategoorias. Koori juhendas Eve Karp.

2017

 • Kooristuudio tütarlastekoor osales Hispaanias toimunud Canta al Mari konkursil ja saavutas kulddiplomi ja I koha lastekooride kategoorias, kulddiplomi ja II koha folkloori kategoorias ning lisaks pärjati Heli Roos parima dirigendi tiitliga;
 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu september 2017” – reaal-meditsiini õppesuuna avamine ja koostöös Eesti Teadusagentuuriga 15.-16. septembril 2017 reaal- ja loodushariduse rahvusvahelise konverentsi korraldamine;
 • Tallinna linna tunnustus “Haridustegu august 2017” – õpilaste rohkearvuline osalemine ja enim saadud auhinnaliste kohtade arv rahvusvahelistel olümpiaadidel;
 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2016. – 2017. õppeaasta olümpiaadidel”;
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2016. – 2017. õppeaastal põhikool ja gümnaasium – II koht

2016

 • HITSA tunnustus “Digitaalselt aktiivne kool”, kuldtase;
 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2015. – 2016. õppeaasta olümpiaadidel”;
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 17
  • 7.a klassi segaansambel “Kolm ruudus”, juhendaja Heli Roos – IV koht
 • Viimsi JazzPopFest
  • Tallinna Reaalkooli segakoor, dirigent Eve Karp – I koht B-kategoorias
  • tütarlasteansambel “Vallatu viisik”, juhendaja Eve Karp – III koht vokaalansamblite kategoorias ja publiku lemmik
  • parima juhendaja eripreemia – Eve Karp
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil neidudeansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2015. – 2016. õppeaastal gümnaasium ja põhikool – I koht

2015

 • Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind “Hästi juhitud kool”
 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2014. – 2015. õppeaasta olümpiaadidel”
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 16
  • Tallinna Reaalkooli neidudeansambel, juhendaja Eve Karp – I koht gümnaasiumi arvestuses
  • Tallinna Reaalkooli segaansambel, juhendaja Annika Lundver (vil!128) – III koht gümnaasiumi arvestuses
 • Kreekas toimunud Kalamata laulufestival Kooristuudio tütarlastekoor, juhendaja Heli Roos – folkloori ja noortekooride arvestuses I koht ja kulddiplom
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2014. – 2015. õppeaastal
  • gümnaasium – I koht
  • põhikool – III koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2015
  • gümnaasium – I koht
  • põhikool – II koht
 • põhikoolide kooliteatrite riigifestivalil Tallinna Reaalkooli kooliteater, juhendaja Liisi Tegelmann – näitlejapreemia Tommi Allar Oja
 • XIV rahvusvahelisel koorifestivalil “Tallinn 2015” Tallinna Reaalkooli tütarlastekoor, juhendaja Heli Roos – II koht noortekooride kategoorias
 • kooliteatrite festivali Tallinna eelvoor Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Kalur ja tema Hing” (O.Wilde), juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat põhikoolide arvestuses; rollipreemiad Susanna Uus, Henry Maasik ja Kristjan Baikov
 • koolinoorte segakooride konkursil Tallinna Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp – I koht

2014

 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2013. – 2014. õppeaasta olümpiaadidel”
 • Tallinna Kesklinna Valitsuse tiitel “Kesklinna õpilasesindus 2014” – Reaalkooli Esinduskoda
 • Praha laste-ja noortekooride konkursil Kooristuudio lastekoor, juhendaja Heli Roos – III koht ja hõbediplom
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil Tallinna Reaalkooli tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – III koht 8. – 9. klassi arvestuses
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 15
  • 5.kl poisteansambel “R-Klubi”, juhendaja Heli Roos – IV koht 4.-5. klassi vanuserühmas
  • Tallinna Reaalkooli neidudeansambel, juhendaja Annika Lundver (vil!128) – IV koht gümnaasiumi arvestuses
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2013. – 2014. õppeaastal
  • gümnaasium – I koht
  • põhikool – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2014 – I koht

2013

 • Tallinna koolide “Teadmiste võistlus 2013” – I koht
 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2012. – 2013. õppeaasta olümpiaadidel”
 • Tallinna linna tunnustus “Kooli koduleht 2013” – eripreemia
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 14
  • Tallinna Reaalkooli 7.-9. klassi tütarlasteansambel, juhendaja Heli Roos – I koht 8.-9. kl vanuserühmas
  • Tallinna Reaalkooli 9. klassi neidudeansambel, juhendaja Annika Lundver – III koht 8.-9. kl vanuserühmas
  • gümnaasiumi neidudeansambel, juhendaja Heli Roos – tulevikulootuse eripreemia
 • kooliteatrite festivali Tallinna eelvoor Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Rohelise seljakotiga poiss” (A. Valton/L. Tegelmann), juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat põhikoolide arvestuses
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • Tallinna Reaalkooli IV – VII klasside tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • Tallinna Reaalkooli neidude ansambel 7/12, juhendaja Heli Roos – III koht
  • Susanna Liisa Onoper – eripreemia sametise hääle eest
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2012. – 2013. õppeaastal
  • gümnaasium – I koht
  • põhikool – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2013 – I koht

2012

 • Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal
 • Tallinna linna auhind “Edukas kool 2011. – 2012. õppeaasta olümpiaadidel”
 • Tallinna linna tunnustus “Innovaatiline tegu 2012” Tallinna Reaalkoolile „iPadide rakendamine algklassides”
 • V vabariiklikul lastekooride konkurss-festivalil Tallinna Reaalkooli lastekoor, juhendaja Heli Roos – B-kategoorias I – II koht
  vabariiklikul segakooride konkurssil Tallinna Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp – A-kategoorias I koht
 • kooliteatrite festivali Tallinna eelvoorus Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Muinasjutt tsaar Saltaanist” (A. Puškin), juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat põhikoolide arvestuses
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • VI – VII klasside tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • VIII – IX klasside tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – III koht
  • X – XII klasside segaansambel, juhendaja Eve Karp – I koht
 • Krakovi advendi- ja jõululaulude konkursil tütarlastekoor, juhendaja Heli Roos – I koht
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 13
  • VIII-IX klassi tütarlasteansambel, juhendaja Heli Roos – III koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2011. – 2012. õppeaastal
  • gümnaasium – III koht
  • põhikool – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2012 – I koht

2011

 • Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind “Hästi juhitud kool”
 • Tallinna linna tunnustus „Edukas kool 2010. – 2011. õppeaasta olümpiaadidel”
 • Tallinna linna tunnustus “Innovaatiline tegu 2011” Tallinna 37. Keskkooli ja Tallinna Reaalkooli ühisprojekt „Andrus Kivirähki näidendite sõnum tänapäeva noortele”
 • Eesti Õpilasesinduste Liit tunnustas Tallinna Reaalkooli Esinduskoda kulddiplomiga
 • kooliteatrite riigifestivalil
  • Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Etenduse pealkiri täpsustamisel”, juhendaja Liisi Tegelmann – eripreemia põhikooli osas
  • Johannes Mooste – näitlejapreemia põhikooli osas
 • kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvoorus Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Etenduse pealkiri täpsustamisel”, juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat põhikoolide arvestuses
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • 3.-5. klasside ansambel, juhendaja Heli Roos – I koht
  • gümnaasiumi neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
  • gümnaasiumi segaansambel, juhendaja Eve Karp – II-III koht
  • Ingel-Marleen Mikk – parima naissolisti eripreemia
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 12
  • VI-VII klasside vanuserühmas, juhendaja Heli Roos – II koht
  • VIII-IX klasside vanuserühmas, juhendaja Heli Roos – III koht
  • X-XII klasside vanuserühmas 11. klassi ansambel, juhendaja Eve Karp – III koht
  • X-XII klasside vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
  • X-XII klasside vanuserühmas segaansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2010. – 2011. õppeaastal I-II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2011 – I koht

2010

 • Tallinna linna tunnustus “Edukas Tallinna kool 2009. – 2010. õa olümpiaadidel”
 • Tiigri Tegija 2009 (Tiigrihüppe Sihtasutus) – Tallinna Reaalkool
 • 2010. aasta noorte leiutajate riiklik konkurss – parim kool: Tallinna Reaalkooli algklassid
 • kooliteatrite riigifestivalil Kooliteater 2010
  • gümnaasiumi näitetrupp – eripreemia kontseptsiooni eest
  • põhikooli näitetrupp – eripreemia
 • kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvoorus Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Saa nüüd neist inimestest aru”, juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat põhikoolide arvestuses
 • kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvoorus Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Vernanda leib”, juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat gümnaasiumi arvestuses
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • VIII – IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – III koht
  • Annika Lundver – parima solisti eripreemia
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 11
  • VI – VII klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – I koht
  • X – XII klasside vanuserühmas segaansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
  • X – XII klasside vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – III koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2009. – 2010. õppeaastal II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2010 – I koht

2009

 • Tallinna linna tunnustus “Parim Tallinna kool 2008. – 2009. õa olümpiaadidel”
 • Tallinna linna tunnustus “Innovaatiline tegu” R-õppe ja realica ainekavade koostamise ja rakendamise eest
 • Tiigrihüppe SA innovaatiliste lahenduste konkursil III koht (“Õpikeskkonna Moodle kasutuselevõtt õppetööd toetava rakendusena”)
 • Eesti teaduse populariseerimise auhind 2009 II preemia
 • Kooriühingu tunnustus “Aasta koor 2008” Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • VIII – IX klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • X – XII klassi vanuserühmas segaansambel, juhendaja Eve Karp – I koht
  • X – XII klassi vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 10
  • VI – VII klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – III koht
  • VIII – IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • X – XII klasside vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
 • kooliteatrite riigifestivalil Kooliteater 2009 Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi näitetrupp – eripreemia lavapartnerluse eest
 • kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvoorus Tallinna Reaalkooli näitetrupp lavastusega “Imaginaarne eksistents”, juhendaja Liisi Tegelmann – laureaat gümnaasiumi arvestuses
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2008. – 2009. õppeaastal – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2009 – I koht

2008

 • Tallinna linna tunnustus “Parim Tallinna kool 2007. – 2008. õa olümpiaadidel”
 • Tallinna linna auhind “Innovaatiline tegu” kolme kooli gümnaasiumi ühiskatsete eest
 • Tallinna linna auhind “Suured teod” noorteorkestrile Reaalmažoor
 • Tartu Ülikooli tunnustus “Väärtuskasvatuse teostamise eest”
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel vokaalansamblite konkursil
  • VI – VII klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • VIII – IX klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – IV koht
  • VIII – IX klassi vanuserühmas segaansambel, juhendaja Heli Roos – V koht
 • VI vabariiklikul koolisegakooride konkursil Kuressaares Tallinna Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp – I preemia ja Kooriühingu eripreemia
 • X Eesti kammerkooride festivalil Põltsamaal Tallinna Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp – I koht ja parima noortekoori eripreemia D-kategoorias
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 9
  • VIII – IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel, juhendaja Heli Roos – II koht
  • X – XII klasside vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – I koht
 • Tallinna koolide solistide konkursil West-Fest Open
  • II-III klasside vanuserühmas, juhendaja Kai Anier – II koht
  • VI-VII klasside vanuserühmas, juhendaja Heli Roos – II koht
  • VIII – IX klasside vanuserühmas, juhendaja Heli Roos – III koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2007. – 2008. õppeaastal – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2008 – I koht

2007

 • Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind “Hästi juhitud kool”
 • Eesti Kvaliteediühingu auhind “Eeskujulikult juhitud organisatsioon” ja EFQM tunnustus Recognize for Excellence.
 • Eesti Kvaliteediühingu auhind “Kvaliteedi tegu 2007”
 • Tallinna linna tunnustus “Eduka osalemise eest olümpiaadidel”
 • Tallinna linna auhind “Innovaatiline tegu” Tehnoloogiakooli tegevuste eest
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 8
  • X – XII klasside vanuserühmas neidude ansambel, juhendaja Eve Karp – II koht
 • Tallinna koolinoorte spordimängudel 2006. – 2007. õppeaastal – II koht
 • rahvusvahelistel sõudeergomeetrite võistlusel ALFA 2007 – I koht