Huviringid

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid.

Huviringidesse saab registreerida ennast õpilane oma eKooli kasutajaga. Logida eKooli ning sisestada aadress: kursused.ekool.eu   Registreerumiseks vali sobiv(ad) huviring(id).

Muusika

 • Mudilaskoor
  1. klasside mudilaskoor proovid toimuvad reedeti kell 13.00- 13.45 Reaalkooli väikeses majas.
  Koori juhendab õpetaja Katri Veskimeister.
  Registreerimine õpetaja juures.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta.
 • Mudilaskoor
  Mudilaskooris laulavad 2.-4. klasside tüdrukud. Proovid toimuvad üks kord nädalas reedeti kell 8.00- 8.45 Pärnu mnt 11 maja ruumis 33.
  Koori juhendab õpetaja Keili Simastel.
  Registreerimine õpetaja juures.
  Tallinna Reaalkooli huviring. Tasuta.
 • Reaali kooristuudio 1. – 4. klassi õpilastele
  Reaali Kooristuudio mudilaskoor alustas eraldi koorina tegevust 2014. aasta sügisel. Esinemas on käidud Niguliste, Rootsi-Mihkli ning Toomkirikus, Estonia kontserdisaalis, Lastekirjanduse Keskuses, Vanalinna Päevadel, traditsioonilistel Reaalkooli kevadkontsertidel nii tütarlastekooriga koos kui ka eraldi koorina.
  Proovid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13.15– 14.30 Pärnu mnt 11 ruumis nr 58. Ring alustab tööd 6. septembrist.
  Juhendaja õpetaja Katri Veskimeister.
  Koori pääsemise eelduseks on hea viisipidamine. Soovijatel palume ühendust võtta õpetaja Katri Veskimeistriga e-posti aadressil
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Aastamaks 180 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 20 eurot.
 • Lastekoor
  Lastekooris laulavad 5.-9. klasside tüdrukud. Proovid toimuvad üks kord nädalas esmaspäeviti 14.45-15.30 ruumis 107.
  Koori juhendab õpetaja Heli Roos.
  Registreerimine õpetaja juures.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviring. Tasuta.
 • Poistekoor
  Poistekooris laulavad 2.-7. klassi poisid. Proovid toimuvad 1 kord nädalas reedeti 8.00-8.45 ruumis 107.
  Koori juhendab õpetaja Heli Roos.
  Registreerimine õpetaja juures.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta.
 • Põhikooli ansamblid 
  Sel õppeaastal tegutseb põhikoolis 9. klassi tütarlasteansambel ning 9. klassi poisteansambel, juhendajateks Heli Roos ja Annika Lundver.
  Tallinna Reaalkooli huviring. Tasuta.
 • Reaali kooristuudio 5.–9. klassi õpilastele
  Reaali Kooristuudio loodi 2007. aastal, et pakkuda muusikaliselt andekamatele õpilastele paremaid enesetäiendamise ja –teostamise võimalusi. See koor on tasuline, töötab 2 korda nädalas ja sinna pääseb katsetega. Koori õppekavas on olulisel kohal noodiõpetus ja hääleseade. Algselt algklasside õpilastele loodud koor on tänaseks kasvanud põhikooli lõpuklassideni.
  Esmaspäeviti kell 14.45-16.00 ja neljapäeviti kell 15.30-17.00.
  Juhendaja õpetaja Heli Roos.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Aastamaks on 90 eurot, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 10 eurot.
 • Segakoor
  Segakooris laulavad valdavalt gümnaasiumiõpilased (10.-12. klass), kuid ka mõned heade oskuste ja võimetega põhikooli vanemate klasside õpilased. Segakooris laulmine eeldab varasemat laulukogemust ning mõningast noodilugemise oskust.
  Esinetakse kooli üritustel ja aktustel ning võetakse osa laulupidudest ja konkurssidest. Harjutatakse kõik koos üks kord nädalas, kuid vajadusel toimuvad lisaproovid häälerühmadele ning individuaalsed ettelaulmised. Igal aastal korraldatakse ka laululaager.
  Tunnid toimuvad kolmapäeviti ruumis 107.
  Juhendaja õpetaja Eve Karp.
  Tallinna Reaalkooli huviring. Tasuta.
 • Ansamblid ja solistid
  Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osaleda peale segakoori ka erinevates ansamblites ning saada juhendamist esinemiseks solistina.
  Koosseisud pannakse kokku jooksvalt olemasolevatest sobivatest häältest ja pillidest.
  Esinetakse kooli aktustel, kontsertidel ja muudel üritustel ning võetakse osa konkurssidest.
  Tunnid toimuvad kolmapäeviti ruumis 107.
  Juhendaja õpetaja Eve Karp.
 • Kitarriõpe
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Tasuline
  Täpsem info

Draamaring 2.-4. klassi, 6.-9. klassi ja gümnaasiumiõpilastele

Näiteringis tegeletakse draamamängude, improvisatsioonide, lavalise omaloomingu ja lavastustega. Jõudumööda võetakse osa ka kooliteatri festivalidest ja käiakse teatris. Näiteringidesse on oodatud lapsed, kes tahavad kunstide kaudu arendada eneseväljendust, esinemisoskust ja koosloomist.

Tunnid toimuvad Tallinna Reaalkooli väikese maja 0-korrusel (Mustikas):

 •   algklassi näitering T 14.00-15.00, alustab 18. septembril
 •   gümnaasiumi näitering T 17.00-18.00, alustab 4. septembril
 •   põhikooli näitering E 15.45-17.00, alustab 17. septembril

Juhendaja Katrin Nielsen
Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta

Loovus

 • Kunstiring 1. klassi õpilastele
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Täpsem info
 • Animatsiooniring 4.-7. klassi õpilastele
  Animaringi viivad läbi Nukufilmi Lastestuudio juhendajad. Tasuline
  Täpsem info
 • Põhikooli kunstiring 7.-8. klassidele
  Sellest õppeaastast alustab põhikooli kunstiring (7.-8. klassidele). Tunnid toimuvad
  esmaspäeviti kl 14.45-16.15 kunstiklassis (ruumis 307). Kunstiringis osalemine on tasuta. Tundides arendatakse praktilisi kunstioskusi (joonistamine, maalimine, voolimine, kompositsioon, vormi- ja värvusõpetus), katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale ning kujutatakse nii realistlikult kui ka fantaasiarikkalt. Kunstiringi eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja loovust. Oluline pole varasem kokkupuude kunstiga ega joonistamisoskus, vaid soov kunstiga tegeleda.
  Kuna grupp on väike, saavad kunstiringiga liituda esimesed 16 registreerujat.
  Esimene tund toimub esmaspäeval, 17. septembril.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta.

Arvuti

 • Arvutiring algajatele 1.–4. klass
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Täpsem info
 • Arvutiring edasijõudnutele 2.–4. klass
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Täpsem info
 • Arvutiring 1.-4. klassile
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Täpsem info
 • Arvuti- ja programmeerimisring
  Selleks, et arvutisüsteem toimiks, on meil vaja programmeerimist. Arvuti teeb täpselt seda, mida inimene käsib ning selleks, et arvutiga suhelda, on välja mõeldud erinevad programmeerimiskeeled.
  Programmeerimisest ja tarkvarast olulisem on riistvara, ilma selleta arvuti lihtsalt ei tööta. On oluline, et õpilased suudaksid aru saada, kuidas arvutit enese hüvanguks kasutada ning mida kõike sellega saab teha, kui ise käed külge panna.
  Klass: 5.-9. klass
  Aeg: teisipäeviti 16.00-17.30
  Juhendaja: Rene Ämarik
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta
  Registreerimine kohapeal.
 • Arduino huviring
  Veel on vabu kohti, liitu julgesti!
  Arduino on mikrokontroller, mis on mahutatud ühe kiibi peale. Tegu on süsteemiga, mis on ehitatud ühele PCB plaadile – põhimõtteliselt on tegemist taskuarvutiga. Mikrokontroller on enamasti mõeldud täitma ühte kindlat ülesannet, mis eristab seda tavalisest personaalarvutist.
  Klass: 5.-9. klass
  Aeg: kolmapäeviti 16.00-17.30
  Juhendaja: Rene Ämarik
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta
  Registreerimine kohapeal.
 • Mikroarvuti Micro:bit programmeerimise huviring algklassidele
  Programmeerimise huviringi eesmärgid on huvi äratamine programmeerimise vastu, teadmiste suurendamine tehnoloogia valdkonnast; tunneb Micro:biti ehitust; oskab kasutada sisse ehitatud andureid; oskab ühendada ja kasutada lisaandureid, mootoreid, kõlarit; tunneb ja oskab kasutada keskkonda makecode.microbit.org.
  Huviringi on oodatud õpilased, kes on varem läbinud 3. klassi  programmeerimise kursuse.
  Klass: 3.-4. klass
  Aeg: üks kord nädalas poolteist tundi
  Juhendaja: Veiko Somelar
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta
 • Tüdrukud programmeerima!
  Veel on vabu kohti, liitu julgesti!
  Huviringi eesmärk on anda IT-alaseid teadmisi tütarlastele, kellel pole olnud võimalust selle valdkonnaga tutvuda. Huviringi eesmärgiks on siht, et rohkem neide julgeks ja tahaks ITga tegeleda ning ka ise selles valdkonnas tööle asuda. Huviringis uurime lähemalt, mis on programmeerimine ja millised on erinevad programmeerimiskeeled. Kas tüdrukutele sobib programmeerimine?
  Klass: 6.-9. klass
  Aeg: üks kord nädalas poolteist tundi, neljapäeviti kell 16 arvutiklassis.
  Juhendaja on õpetaja Kailit Taliaru
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta
 • Youtuberite ring
  Tasuline 
  Täpsem info ja registreerimine aadressil https://2minutit.ee/lapsevanemale/

Robootika

 • Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil 1. klassile
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Täpsem info
 • Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Täpsem info
 • Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Täpsem info
 • Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Täpsem info
 • Reaalkooli Robotistuudio
  Reaalkooli Robotistuudio alustab septembrist uute juhendajatega ning ootame õppima kõiki robootikahuvilisi õpilasi klassidest 7-12.
  Kursuse käigus alustame NXT, EV3 ja TETRIX platvormide kasutamisest ning valmistume Robotex võistluseks.
  Võistluseks valmistumise protsess hõlmab endas õpilaste võistlus valikute soovidele vastavalt võistluste idee ja teostuse läbi töötamist, robotiplatvormi valikut ning sellega tutvumist, robotiplatvormi käsitlemist ning roboti valmimist + programmeerimist. Roboteid programeerime C-laadses keeles NXC. Aasta jooksul valmistume veel Eesti sisesteks võistlusteks ning liigume edasi robotiplatvormidelt 0-ist ehitatud robotite ehitamisele. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks.
  Klass: 7.-12. klass
  Aeg: 2 korda nädalas poolteist tundi korraga, esmaspäeviti 17.30 ja neljapäeviti 16.30. Ring alustab tööd 17. septembrist.
  Juhendajad: Karoliina Roots ja Timothy Rähmonen
  Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta
  Korraldab Tallinna Reaalkool.
  Robootikaklubi Lego Mindstormi baasil edasijõudnutele
  Robotiklubi eesmärgiks on pakkuda praktilist väljundit Lego Mindstormi platvormiprogrammeerimis- ja ehitamiskogemustega õpilastele, mille käigus süvendatakse ja arendatakse robotite ehitamise käigus oma mehhaanika- ja programmeerimisalaseid teadmisi. Õpilased on omandanud robootika ja ehitamise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi ja oskusi praktilistes ülesannetes ning selle käigus omandatakse uusi oskusi ja teadmisi. Ehitatakse erinevaid võistlusmasinaid, peetakse omavahelisi võistlusi ning valmistutakse robootikavõistlusteks – Robotex; First Lego League, Robomiku Lahing
  Sihtrühm: õpilased, kes on läbinud Lego Mindstormi baas ja jätkukoolituse ning on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse (soovituslikult 4.-7. kl õpilane, kuid võib olla ka kuni 16. aastane õpilane). Õpilane peab olema valmis töötama paaris ja ka suuremas meeskonnas, on üpris iseseisev ja kohusetundlik. Ringis osalev õpilane on kohustatud osa võtma (võistlema) oma paarilise ja meeskonnaga õppeaasta jooksul kolmest robootikavõistlusest.
  1. Robotex 30.11-02.12.2018 Eesti Näituste Messikeskuses – õpilane saab paarilisega valida ise võistlusalad, millel soovib osaleda. https://robotex.international/et/voistlused/
  2. FLL Eesti Jaanuar 2019 meeskondlik võistlus. Loe täpsemalt https://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=5
  3. Robomiku Lahing aprill 2019 – õpilane saab paarilisega valida ise võistlusalad, millel soovib osaleda https://www.robootika.ee/wp/?page_id=1137
  Aeg: teisipäeviti kell 16.00 – 17.30, 25 korda õppeaastas. Kolm võistluspäeva väljaspool ringiruume. Ring alustab tööd 18. septembrist.
  Tunnid toimuvad Tatari 3, 4. korrus.
  Juhendab õpetaja Ahti Pent.
  Maksimaalselt saab osaleda ringis 20 õpilast. Ringi arvatakse õpilased, kellel on vähemalt kahe aastane Lego Mindstorm EV3 kasutamise kogemus. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta

Tants

 • Seltskonnatants 1. klassile
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab tantsuklubi Twist. Täpsem info
 • Seltskonnatants ja võistlustants 2.–4. klassi õpilastele
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab tantsuklubi Twist. Täpsem info
 • Rahvatants 6.–8. klass
  Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
  Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Täpsem info

Astronoomia

Astronoomiaring on kooslus, kus aidatakse üksteist Universumi saladusi lahtimuukimisel. Tegevused toimuvad nii toas kui vabas õhus.
Vaatlused pimeduses ja valgel ajal
Valges saab uurida Päikest, tekitades teleskoobiga ekraanile Päikese kujutise ja otsida sealt päikeselaike. Tihti saab uurida ka kuupinda.
Umbes tund aega pärast päikeseloojangut hakkavad nähtavale ilmuma esimesed tähed (päikese loojangu aega saab vaadata: http://www.astronoomia.ee/tahistaevas/efemeriidid/). Sügisel jälgime kõigepealt sügiskolmnurga, talvel talvekuusnurga väljailmumist.
Pimeduse saabudes leiame üles teised kõige heledamad tähed ja tähtkujud, kuhu nad kuuluvad.
Õpime otsima binokli ja teleskoobi abil ka süvataeva objekte, nt Andromeeda udukogu.
Vaatleme, joonistame ja pildistame Kuud tema erinevates faasides.
Õpime võrdlema ja arvude abil iseloomustama taevakehade heledust.
Tegevused toas
Tutvume Stellarium vabavaraga, mis võimaldab jälgida tähistaevast reaalajas.
Teeme selgeks ning joonestame lihtsate vahenditega Kuu, tähtede, planeetide ja teiste taevaobjektide trajektoore.
Uurime taevakaarte ja atlasi, sh pööratavaid taevakaarte (nii kasutama kui ise kokku panema).
Raamatutest õpime astronoomilisi mõisteid, teooriat ja ka ülesandeid lahendama.
Õpime ka astronoomia uurimiseks vajalikku matemaatikat ning kasutatavaid mõisteid.
Aastaaegade vaheldumisel selgitame pööripäevade olemust mudelite ja videote abiga.
Valmistume soovi korral astronoomia alasteks võistlusteks (näiteks astronoomia lahtine võistlus), lahendame raskemaid ülesandeid.

Astronoomiaring on 5.-12. klassile (toimub rühmades, vanemad abistavad nooremaid).

Oodatud on kõik huvilised, kes tunnevad soovi kiigata aeg-ajalt ülespoole. Eelnevad kogemused pole tarvilikud ning neid saab õppida nii kogemustega vaatlejatelt kui ka õpetaja Mart Kuurmelt.

Kui olete huvitatud meie tegemistest, tulge reedel, 14. septembril 2018 kell 14.45 ruumi 209 juurde. Kui see aeg ei sobi, palun teatage sobivam aeg.

Korraldab Tallinna Reaalkool. Tasuta

Registreerimine

 • Kool

Male

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuline
Korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool. Täpsem info

Bridžiklubi

Klass: 8.-12. klass
Aeg: reedeti kell 15.30, alustab 07. septembril. Registreerimine kohapeal.
Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühine huviring. Tasuta

Reaalkooli Spordiklubi treeningud
Reaalkooli Spordiklubi info http://www.real.edu.ee/spordiklubi/