Avalik teave

 • Riiklik järelevalve
  • õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post:
 • Päästeameti ettekirjutused ()
 • Üldkasutatavad teenused – kättesaadav kooli kodulehelt
 • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist
  • 2024. aastal Tallinna Reaalkoolil plaanilisi riigihankeid ei ole.
 • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt
 • Jõustunud kohtulahendid – ei ole
 • Tellitud uuringud ja analüüsid – ei ole
 • Toimingupiirangu kohaldamata jätmine
 • Dokumendiregister alates 03.01.2022
 • Andmekaitsetingimused
 • Täitmata ametikohad
 • Korruptsiooni ennetamine
  • Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Ene Saar: , 699 2026
  • Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: direktor, haldusjuht, IT-juht, valvur-administraator, finantsspetsialist, õppealajuhataja, raamatukoguhoidja
   Alus: direktori 06.04.2023 käskkiri nr 1-2/12
   Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
  • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks on haldusjuht, IT-juht ja raamatukoguhoidja.
   Alus: direktori 18.01.2024 käskkiri nr 1-2/6
   Käskkiri on kättesaadav dokumendiregistri avalikust vaatest.
  • Korruptsiooni ennetamise juhend
  • Koolitusmaterjal