Avalik teave

 • Riiklik järelevalve
  • õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post:
 • Päästeameti ettekirjutused ()
 • Üldkasutatavad teenused – kättesaadav kooli kodulehelt
 • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist
  • Tallinna Reaalkooli hankeplaan 2022 ()
 • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt
 • Jõustunud kohtulahendid – ei ole
 • Tellitud uuringud ja analüüsid – ei ole
 • Toimingupiirangu kohaldamata jätmine
 • Dokumendiregister alates 03.01.2022