Avalik teave

 • Riiklik järelevalve
  • õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Teadus- ja Haridusminiteerium
   Põhja piirkonna (Tõnismägi 11, Tallinn) eksperdiks Harjumaal on Piret Hiisjärv, ; mobiiltelefon 5687 6436; telefon 735 4076
 • Päästeameti ettekirjutused ()
 • Üldkasutatavad teenused – kättesaadav kooli kodulehelt
 • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist
  • Tallinna Reaalkooli hankeplaan 2021 ()
 • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt
 • Jõustunud kohtulahendid – ei ole
 • Tellitud uuringud ja analüüsid – ei ole
 • Toimingupiirangu kohaldamata jätmine
 • Kooli dokumendiregister