Tööpakkumised

  • Tallinna Reaalkool ootab koolimeeskonnaga liituma eripedagoogi (asendus). Täpsem info

Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord ().

Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6

Viimane uuendamine: 10.12.2022