Tööpakkumised

Tallinna Reaalkool ootab sügisest koolimeeskonnaga liituma:

Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord ().

Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6

Viimane uuendamine: 30.05.2024