Tähiseid Tallinna Reaalkooli ajaloost

 • 1872
  • Pandi alus Tallinna Reaalkooli fondile.
 • 1881
  • Asutati saksa õppekeelega Petri-Realschule zu Reval (Tallinna Peetri Reaalkool). Esimene õppehoone asus Laial tänaval.
 • 1884
  • Avati pidulikult reaalkooli uus õppehoone (arhitektid M. Hoeppener, C. Jacoby). Avaaktus toimus 17. jaanuaril.
  • Koolile kingiti sini-valgete triipudega koolilipp.
  • Kooli aulasse kingiti topeltkõnepult.
 • 1885
  • Tallinna Peetri Reaalkooli lõpetas I lend.
 • 1886
  • Kooli asjaajamiskeeleks sai vene keel.
 • 1887
  • Kooli struktuur (4.-9. kl) oli lõplikult välja kujunenud.
  • Toimus esimene pidulik lõpuaktus.
 • 1890 Kool sai ametlikuks nimeks Revelskoje Petrovskoje Realnoje Utšilištše.
  • Alustati üleminekut vene õppekeelele. Avati täiendusklass (10. kl).
 • 1908
  • Hakati õpetama eesti keelt vabatahtliku õppeainena.
 • 1916
  • Koolis moodustati linna üks esimesi skaudirühmi.
  • Valmis esimene teadaolev lõpumärk.
 • 1917
  • Tallinna Peetri Reaalkooliga samas majas alustas tööd eestlastele mõeldud Tallinna Keskhariduse Edendamise seltsi Erareaalkool (nn. õhtureaalkool).
  • Realistid astusid A. Õunapuu moodustatud Õppiva Noorsoo Roodu.
 • 1918
  • Realistid osalesid aktiivselt iseseisvumises, liitusid Kaitseliiduga, läksid õppursõduritena Vabadussõtta.
  • Asutati Kalevlaste Maleva.
  • Tallinna Peetri Reaalkooli asemele moodustati Revaler Ober-Realschule ja Tallinna Linna Eesti Reaalkool.
 • 1919
  • Moodustati eesti õppekeelega Tallinna Linna I Reaalkool (4.-11. kl.)
 • 1920
  • 7. juunil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli õpilaste vahel esimene ametlik korvpallivõistlus Eestis. Sündis Eesti korvpall.
 • 1921
  • Võeti kasutusele must-kuldne koolimüts (R. Nigman).
 • 1923
  • Kool siirdus uuele õppekavale ja sai nimeks Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasium (7.-11. kl).
  • Aulas avati marmortahvel Vabadussõjas langenud õpetaja Õunapuule ja neljale realistile.
 • 1925
  • Määrati kindlaks kooli ametlik aastapäev – 29. september.
 • 1927
  • Avati mälestussammas (skulptor F. Sannamees, arh. vil! A. Soans) Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajatele ja õpilastele.
 • 1930
  • Avati humanitaarharu.
  • Kool hakkas kandma nime Tallinna Linna Poeglaste Gümnaasium.
 • 1931
  • Kool tähistas pidulikult oma 50. sünnipäeva. Muusikaõpetaja M. Lüdig kirjutas „Reaalkooli marsi”.
 • 1935
  • Ilmus õpilasalmanahh „Realist” esimene number.
 • 1936
  • Kool reformiti kaheks kaheastmeliseks haruks: Tallinna II Progümnaasium (5.-9. kl) + Tallinna II Gümnaasium (10.-12. kl) ning Tallinna II Reaalkool (7.-9. kl) + Tallinna Majanduslik Erikool (10.-11. kl).
 • 1939
  • Majanduslik Erikool muudeti kolmeklassiliseks Tallinna II Poeglaste Kommertskooliks.
  • Teise maailmasõja ajal hakati valmistama koolisõrmuseid.
  • Vil! I. Mikiver kirjutas Reaali hümni sõnad.
 • 1940
  • Kool sai nimeks Tallinna II Keskkool.
  • Aulast kõrvaldati marmortahvel.
  • Võeti maha Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
 • 1941
  • Kool nimetati Tallinna II Gümnaasiumiks.
  • Taastati marmortahvel.
  • Taaspüstitati Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
 • 1944
  • 9. märtsi pommitamise tõttu katkes kooli töö.
  • Kool korraldati ümber Tallinna II Keskkooliks (1.-11. kl).
 • 1945
  • Aulast kõrvaldati marmortahvel.
 • 1948
  • Hävitati Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
 • 1950
  • Aulast kõrvaldati ja hävitati Kalevipoja kipskuju.
 • 1952
  • Pandi alus lõpukella traditsioonile.
 • 1954
  • Kool muudeti segakooliks.
 • 1956
  • Korraldati esimene vilistlasõhtu (jaanuaris).
 • 1958
  • Valmis uus õppehoone nn Väike maja.
 • 1959
  • Võeti taas kasutusele kooli lõpumärk.
  • Kooli programmi lisandus tootmisõpetus.
 • 1968
  • Ernst Peterson-Särgava 100. sünniaastapäeva puhul avati kooli fuajees temale pühendatud mälestustahvel.
 • 1971
  • Avati vil! G. Lurichi bareljeef (skulptor A. Mölder, arh. vil! P. Tarvas).
  • Avati ujumisklassid.
 • 1972
  • Ilmus välisrealistide mälestusteraamat “Mehed vabaduse puiesteelt”.
 • 1981
  • Tähistati kooli 100. aastapäeva.
  • Avati päevakohane mälestustahvel ja mälestustahvel II maailmasõjas langenud realistidele.
  • Taasalustas tööd vilistlasesindus.
 • 1982
  • Esimest korda tähistasid abituriendid lõpukella rahvariietes.
 • 1988
  • Valmisid raskejõustikuruumid võimlaaluses keldris, praeguses garderoobis.
 • 1989
  • Taasilmus õpilasalmanahh „Realist 13”. Taastati kooli müts.
 • 1990
  • Kooli nimeks sai Tallinna Reaalkool. Aulas taasavati marmortahvel.
 • 1991
  • Tähistati kooli 110. aastapäeva.
  • Korraldati realistide ülemaailmne kokkutulek Eestis „Reaali päevad 91”.
  • Taastati ja pühitseti kooli lipp.
  • Vil! V. Tormis ja vil! P. – E. Rummo kirjutasid „Reaalkantaadi”.
  • Asutati Tallinna Reaalkooli Hoolekogu.
  • Ilmus välisrealistide “Reaali II raamat”.
 • 1993
  • Taastati Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussammas (skulptor V. Mets, arh. vil R. Heiduk).
 • 1994
  • Moodustati Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts ja Tallinna Reaalkooli fond.
 • 1996
  • Koostati esimene aastaraamat.
  • Alustati kooli sünnipäeva tähistamist ühise tordisöömisega kooli staadionil.
 • 1997
  • Ilmus kooli ajalehe Reaali Poiss esimene number.
 • 1998
  • Ernst Peterson-Särgava ausammas (autor M. Varik, arh. A. Murdmaa) paigaldati ümber Kadrioru pargist kooli ees olevale haljasalale. Sellega sai alguse Habe peapesu traditsioon.
  • Alustati riigikaitseõpetusega gümnaasiumis.
 • 1999
  • Kooli peahoones alustati kapitaalremonti.
 • 2000
  • Siselinna kalmistule paigaldati mälestuskivi Vabadussõjas hukkunud õppursõdur Harald Triegelile.
  • Alustati nn Pudi Rida heategevuskontsertide sarjaga, mille tuludega asutati 2001. aasta sügisel Reaalkooli Sihtkapital.
  • Taasavati kooli renoveeritud peahoone. Ehitati välja IV korrus.
 • 2001
  • Tähistati kooli 120. aastapäeva.
  • Võeti kasutusele Tallinna Reaalkooli stiiliraamat.
  • Pühitseti uus koolilipp.
  • Kooli staadionil toimus esimene Pudi Rida Rock kontsert.
  • Asutati Tallinna Reaalkooli fond Reaali Vaimu edendamiseks.
  • Toimus ajalookonverents Estonia teatris.
 • 2002
  • Ilmus Reaali III vilistlasraamat „Tallinna Reaalkool 1882-2001 vilistlased”.
 • 2003
  • Kooli teeninduspiirkonnaks sai Tallinna linn.
 • 2004
  • Toimus esimene teaduspäev.
 • 2005
  • Asutati vil! Vello Sillami Tallinna Reaalkooli Fond ja Tallinna Reaalkooli Vil! Vendade Taburite Fond.
 • 2006
  • Tähistati kooli 125. aastapäeva.
  • Avati mälestustahvel Lai tn 49 hoonel.
  • Esilinastusid filmid „Reaal ajas“ (režissöör H. Volmer, stsenaristid vil! K-M. Sinijärv ja vil! J. Rooste) ja “Üks kõikide, kõik ühe eest” (autorid vil! E. Valk ja V. Lindström).
  • Anti välja CD plaat “Reaali hümn ja laulud”.
  • Ilmus almanahh „Realist 18“
  • Avati invalift.
 • 2007
  • Koolile kingiti Eesti päevaliblikate kogu Tallinna Reaalkooli direktori (1890-1915) ja maailmas tunnustatud teadlase Wilhelm Peterseni mälestuseks. Kinkija Eesti Lepidopteroloogide Seltsi asutajaliige Teet Ruben.
  • Sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Reaalkooli vaheline koostööleping.
  • Tallinna Reaalkool pälvis tunnustuse Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind 2007 konkursil.
  • Kooli 126. aastapäevaks avati teisel korrusel akadeemikute – vilistlaste galerii.
  • Reaalkool sai koolimaja katusele oma ilmajaama, mille andmeid saab jälgida kooli kodulehelt.
  • Tähistati Poisi 80. sünnipäeva. Toimus ajalookonverents teatris Estonia.
 • 2008
  • Sõlmiti koostööleping Tartu Ülikooli ja Tallinna Reaalkooli vahel, et populariseerida akadeemilist haridust.
  • Võeti kasutusele uued IT vahendid: elektrooniline infostend ja mobiilne arvutiklass.
 • 2009
  • Kunstnik Günther Reindorffi 120. aastapäevaks avati kunstiklassis tema pilt.
  • Gümnaasiumiosas avati koostöös TTÜ õppejõududega tehnoloogia valikaine.
 • 2010
  • 3. juuni – Eesti korvpalli 90. sünnipäeva tähistamiseks sõpruskohtumine korvpallis Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi vahel.
 • 2011
  • Tähistati kooli 130. aastapäeva. Valmis Reaalkooli kalender “Reaal 130”.
  • IV korrusel avati püsinäitus “Ajatelg”.
  • Ilmus almanahh “Realist 19”.
  • Emakeeleklassis avati E. Peterson-Särgava pilt.
  • Ilmus Märt Karmo raamat “Must-kuldne müts me peas”
  • Toimus ajalookonverents “11 aastat uurimistöödest Reaalis”.
 • 2012
  • Muusikaklassis avati vil! Veljo Tormise pilt.
  • Avati väikese maja keldrisaal.
  • Toimus esimene spordivõistlus Reaali Ramm vil! G. Lurichi mälestuseks.
 • 2013
  • Alustas tööd Tallinna Kesklinna Põhikool, 1.-4. kl hakkas õppima ühes vahetuses.
 • 2016
  • Tähistati kooli 135. aastapäeva. Ilmus almanahh “Realist XX”.
  • Vil! R. Puur ja vil! L. Lomper kirjutasid laulu “Reaalselt realist”.
  • Valmis digitaalne ajatelg, 132. lennu kingitus.
 • 2017
  • Avati reaal-meditsiini õppesuund.
  • Tähistati Poisi 90. sünnipäeva. Toimus ajalookonverents Solarise kinosaalis.
 • 2018
  • Eesti Vabariik 100 tähistamine. Toimus ajarännak aastasse 1918.
  • EV 100. Gümnaasiumi õppekäik Narva vabadussõja alguse aastapäeval.
  • EV 100. Fuajees avati Kalevlaste Maleva mälestustahvel.
 • 2019
  • Toimus ajarännak aastasse 1869.
  • Ilmus Märt Karmo kaheköiteline raamat „Kannatuste aastast ikestatud aega. Tallinna Reaalkool (II Keskkool) aastail 1940–1954 I, II“.
 • 2020
  • Tartu rahu tähistamiseks korraldati gümnaasiumi õppekäik Tartusse.
  • Arvutiklassis avati inseneerialabor.
  • Koroonaviiruse eriolukorra tõttu läks kool 16. märtsil üle distantsõppele.
  • Lõpukella aktus toimus esimest korda virtuaalselt.
 • 2021
  • Tähistati kooli 140. aastapäeva. Ilmus almanahh “Realist XXI”.
  • Toimus ajarännak aastatesse 1987-1991.
 • 2022
  • Tähistati Poisi 95. sünnipäeva. Toimus ajalookonverents Vene teatris.
 • 2023
  • Hüvastijätt kooli staadioniga.

Viimati uuendatud: 29. august 2023