Õpiruum

Praegu õpib kooli kolmekümne ühes klassis (1.–6. klassini kaks paralleelklassi ja 7.–12.
klassini kolm paralleelklassi) 997 õpilast. 2022. aastal alustas tööd klass, kus omandavad
haridust Ukraina sõjapõgenikest õppijad.

Koolil on kaks õppehoonet: ajalooline peahoone aastast 1883 ja algklasside õppehoone
aastast 1958. Alates 1. jaanuarist 2013 on koolil võimalik kasutada Tallinna Kesklinna
Põhikooli hallatavas Pärnu mnt 11 õppehoones klassiruume. See võimaldab Reaalkoolil
korraldada õppetööd ühes vahetuses.

Paraku ei vasta praegune õpiruumi olukord Tallinna Reaalkooli vajadustele. Lisaks
ruumikitsikusele on täielikult puudu võimlakompleks, kodunduse klass ja loodusainete
praktikumide läbiviimiseks vajalikud õpperuumid. Õpilaste arvule ei vasta söökla suurus,
hajuala ega info- ja teabekeskus.

Aastast 2000 on Reaalkool koostöös Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsiga teinud ettevalmistusi uue hoonekompleksi ehitamiseks. Tänu Tallinna linna otsusele alustada Reaalkooli uue hoone rajamisega on praeguseks lõpule jõutud projekteerimisega ning 5.07.2024. sõlmitud ehitusleping, mille järgselt algavad ka ehitustööd. Uue hoone saamise protsessist on võimalik lähemalt lugeda siit: https://real.edu.ee/meie-kool/juurdeehitus/. Kava järgi algab õppetöö uues õppehoones septembris 2026.