Õpiruum

Praegu õpib kooli kolmekümne ühes klassis (1.–6. klassini kaks paralleelklassi ja 7.–12.
klassini kolm paralleelklassi) 997 õpilast. 2022. aastal alustas tööd klass, kus omandavad
haridust Ukraina sõjapõgenikest õppijad.

Koolil on kaks õppehoonet: ajalooline peahoone aastast 1883 ja algklasside õppehoone
aastast 1958. Alates 1. jaanuarist 2013 on koolil võimalik kasutada Tallinna Kesklinna
Põhikooli hallatavas Pärnu mnt 11 õppehoones klassiruume. See võimaldab Reaalkoolil
korraldada õppetööd ühes vahetuses.

Paraku ei vasta praegune õpiruumi olukord Tallinna Reaalkooli vajadustele. Lisaks
ruumikitsikusele on täielikult puudu võimlakompleks, kodunduse klass ja loodusainete
praktikumide läbiviimiseks vajalikud õpperuumid. Õpilaste arvule ei vasta söökla suurus,
hajuala ega info- ja teabekeskus.

Aastast 2000 on Reaalkool koostöös Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsiga otsinud
võimalusi uue hoonekompleksi ehitamiseks. Tänu Tallinna linna otsusele alustada uue
hoone ehitamisega käib hetkel töö uue hoone projekteerimisega ning 2024. aasta alguses
kuulutatakse välja ehitushange. Uue hoone saamise protsessist on võimalik lähemalt
lugeda siit: https://real.edu.ee/meie-kool/juurdeehitus/. Kava järgi algab õppetöö uues
õppehoones jaanuaris 2026.