Õppeaasta 2022/2023

Kooliaasta algus 01.09.2022, kooliaasta lõpp 14.06.2023

Õppenõukogude toimumisajad

 • 1. õppenõukogu 01.02.2023
 • 2. õppenõukogu 15.03.2023
 • 3. õppenõukogu (12. klass) 10.05.2023
 • 4. õppenõukogu 10.–11. klassi lõpetamisest (ja põhikooli lõpetamisest)  14.06.2023
 • 5. õppenõukogu gümnaasiumi lõpetamisest 19.06.2023
 • 6. õppenõukogu augustis

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 • jõuluvaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
 • talvevaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 • kevadvaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 • suvevaheaeg 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2022/2023. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 • 1. periood 01.09.2022 – 21.10.2022
  arvestuste nädal 17.–21.10.2022
 • 2. periood 31.10.2022 – 16.12.2022
  arvestuste nädal 12.–16.12.2022
 • 3. periood 19.12.2022 – 17.02.2023
  arvestuste nädal 13.–17.02.2023
 • 4. periood 20.02.2023 –14.04.2023
  arvestuste nädal 10.–14.04.2023
 • 5. periood 17.04.2023 –14.06.2023
  arvestuste nädal 05.–13.06

Põhikooli kokkuvõtva hindamise ajad 2022/2023. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 20.01.2023
 • II poolaasta: 09.06.2023

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 20.01.2023
 • II poolaasta: 26.05.2023

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis

klass õppeaine I poolaasta II poolaasta
5. kunst 04.11.2022 27.01.2023
6. kunst 04.11.2022 27.01.2023
ühiskonnaõpetus ja ajalugu aineõpetajad jaotavad
7. kunst 04.11.2022 27.01.2023
informaatika 27.01.2023
8. kunst 31.03.2023 09.06.2023
geograafia 18.11.2022 10.02.2023
9. kunst 31.03.2023 26.05.2023
tehnoloogia
(tehnoloogiaõpetus / käsitöö ja kodundus)
04.11.2022 27.01.2023
bioloogia 18.11.2022 10.02.2023
informaatika 26.05.2023

Järelvastamised

Järelvastamised lepitakse kokku otse aineõpetajaga.
Kokkulepitud järeltöid saab teha teisipäeviti kell 14.45 – 17.00 ruumis 403

Eksamid

9. klass (põhikooli lõpueksamid)

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 •  valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a.

11. klass

 • uurimistööd – 17. mai 2023

12. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023
 • koolieksam (kirjalik/suuline) – 2. juuni 2023
 • CAE C1 Advanced: kirjalik 26. november 2022 ja suuline 26.11–09.12.2022;
 • inglise keel (kirjalik) – 2. mai 2023, suuline 2.–5. ja 8. mai 2023

Allikas (Riigieksamite vormid ja ajad): Haridus- ja teadusministri määrus

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetööd toimuvad:
  • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.
 • 7. klassi tasemetööd toimuvad:
  • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.
  • inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
  • inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
 • 9. klassi riiklikud tasemetööd toimuvad (elektrooniliselt)
  • 11.01.2023-12.01.2023 – vene keel (kirjalik ja suuline)

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Viimati muudetud: 31.05.2023