Õppeaasta 2023/2024

Kooliaasta algus 01.09.2023, kooliaasta lõpp 12. juuni 2024.

Järelvastamised

Järelvastamised lepitakse kokku otse aineõpetajaga.
Kokkulepitud järeltöid saab teha teisipäeviti kell 14.45 – 17.00 ruumis 403

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu (Tallinna Reaalkooli arengukava aastateks 2024–2026) 29.11.2023
2. õppenõukogu 07.02.2024
3. õppenõukogu 13.03.2024
4. õppenõukogu (12. klass) 08.05.2024
5. õppenõukogu (1.-8. ka 10-11. klassi lõpetamisest) 11.06.2024
6. õppenõukogu (põhikooli lõpetamisest) 17.06.2024
7. õppenõukogu (gümnaasiumi lõpetamisest) 19.06.2024
8. õppenõukogu augustis

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
 • II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
 • III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2023/2024. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. periood 01.09.2023–20.10.2023
arvestuste nädal 16.–20.10.

2. periood 30.10.2023–15.12.2023
arvestuste nädal 11.–15.12

3. periood 18.12.2023–16.02.2024
arvestuste nädal 12.–16.02.

4. periood 19.02.2024–12.04.2024
arvestuste nädal 08.–12.04

5. periood 15.04.2024–12.06.2024
arvestuste nädal 03.–12.06

Põhikooli kokkuvõtva hindamise ajad 2023/2024. õppeaastal

1.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta lõpp 19.01.2024
 • II poolaasta lõpp 12.06.2024

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta lõpp 19.01.2024
 • II poolaasta lõpp 28.05.2024

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis

klass õppeaine I poolaasta II poolaasta
5. kunst 03.11.2023 26.01.2024
6. kunst 29.03.2024 12.06.2024
ühiskonnaõpetus ja ajalugu aineõpetajad jaotavad
7. kunst 29.03.2024 12.06.2024
informaatika 26.01.2024
8.  kunst 29.03.2024 12.06.2024
geograafia 17.11.2023 09.02.2024
9.  kunst 29.03.2024 28.05.2024
  tehnoloogia
(tehnoloogiaõpetus / käsitöö ja kodundus)
03.11.2023 26.01.2024
  bioloogia 17.11.2023 09.02.2024
  informaatika 28.05.2024  

Eksamid

9. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 •  valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

11. klass

 • uurimistööd – 23. mai 2024

12. klass

 • CAE C1 Advanced: kirjalik 25. november 2023 ja suuline 25.11–10.12.2023. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a, (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.
 • koolieksam (kirjalik/suuline) – 31. mai 2024. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Viimati muudetud: 24.11.2023