Tallinna Reaalkoolis kasutatavad õpikeskkonnad ning veebitunni head tavad

Kõik õpiülesanded edastatakse õpilastele eKooli vahendusel.

Õpetajate ja õpilaste kasutuses on järgmised keskkonnad:

 1. Tallinna Reaalkool kasutab HTM Moodle it. Kui sul kontot veel ei ole, loo sinna endale kasutaja.
 2. Google Drive (kõikidel lendudel ja klassidel on oma kaustad), logida sisse kooli kasutajaga.
 3. Google Classroom, logida sisse kooli kasutajaga.
  Videojuhendid õpilastele:
  klassiga ühinemine (õpilane),
  ülesannete lahendamine (õpilasele);
  keele muutmine.
 4. Opiq – kindlasti logida sisse eKooli kontoga (avalehelt eKooli ikooni kaudu).
 5. Õppematerjalid E-koolikotis.
 6. Eksamite Infosüsteem (EIS), testide ja tasemetööde sooritamise keskkond.
 7. Videotundideks Google Meet (kuni 50 osalejat) (juhend).

Õpetaja võib õppetöös kasutada ka teisi keskkondi, mis on õpilastele tuttavad.

Veebitunnis osalemise head tavad Tallinna Reaalkoolis

 1. Veebitund on ainetund ning kehtivad kõik tavapärased reeglid.
 2. Valige veebitunniks sobiv koht, kus teid ei segata ja vältige taustamüra.
 3. Veebitunnis osalevad ainult õpilased ja õpetaja.
 4. Kui te mingil põhjusel veebitunnis osaleda ei saa, tuleb teavitada aineõpetajat, kes märgib puudumise eKooli ja klassijuhatajat, kes fikseerib puudumise põhjuse eKoolis.
 5. Hoolitsege selle eest, et teie arvuti oleks varustatud veebikaamera ja mikrofoniga.
 6. Logige arvutisse või nutiseadmesse paar minutit varem ning veenduge, et internetiühendus, kaamera ja mikrofon töötavad.
 7. Veebitunnis olles veenduge, et teie mikrofon on välja lülitatud ja kaamera sees. Mikrofon lülitatakse sisse ainult rääkimise ajaks.
 8. Veebitunnis ei tegeleta kõrvaliste tegevustega ning kõrvalisi materjale ja infot ei vaadata ega jagata (ka chat’is).
 9. Õpilastel ei ole lubatud veebitunde  salvestada.

Viimane muutmine: 22.11.2022