Osalemine rahvusvahelistes projektides

Erasmus+ projekt Muutunud õpikäsitus võõrkeeleõppes

 • 2019-2020
 • Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele võimalus tutvuda arusaamaga muutunud õpikäsitusest väljaspool Eestit, arendada õpetajate digipädevust, leida võimalusi rahvusvahelise koostöö arendamiseks ning rahvusvahelise mõõtme lisamiseks keeletundidesse projektide näol, samuti kaasajastada õpetajate erialaseid teadmisi.
 • Eestvedajad, vastutajad: Kristi Vahenurm, Madis Olspert, Geili Kütt, Tuuli Talviste, Ege Viil, Tatjana Truuväärt, Natalja Sinjukina

Projektist täpsemalt

Projekti raames osaleb õpirännetes 8 õpetajat, kelle hulgas on üks saksa keele, kaks vene keele, neli inglise ja üks prantsuse/inglise keele õpetaja.

7 projektis osalevat õpetajat läbivad kvaliteetsed koolitused Inglismaal, Hispaanias, Itaalias ja Islandil pädevate koolitajate käe all. Õpetajad tutvuvad oma ainevaldkonna kaasaegseimate õpetamismetoodikatega, täiendavad IKT alaseid teadmisi, tutvuvad kohaliku koolikorraldusega ning värskendavad keeleoskust.

Erasmus+ projekt EUFIN

 • 2018 – 2021
 • Projekti eesmärk on luua viies partnerriigis – Eestis, Hollandis, Itaalias, Slovakkias ja Belgias – gümnaasiumiõpilastele ja kõrgkoolide üliõpilastele finantskirjaoskuse õppematerjalid.
 • Eestvedajad, vastutajad: Ene Saar, Kaisa Tamkivi, Jane-Kristi Ruben, Riin Saar, Madis Somelar, Geili Rehtla, Ege Viil, Kristi Vahenurm.

Projektist täpsemalt

Tallinna Reaalkool on üheks partneriks Erasmus+ projektis “EUFIN”. Projekti raames uuritakse kõikides partnerriikides esmalt õpilaste, õpetajate ja üliõpilaste finantskirjaoskuse pädevust ning koostatakse üldine ülevaade olemasolevast olukorrast osalevates riikides. Seejärel luuakse nii gümnaasiumi kui ka kõrgkooli tasemel teaduspõhised finantskirjaoskuse õppematerjalid, mida testitakse kõikide partnerriikide gümnaasiumi õpilaste ja kõrgkooli üliõpilaste peal. Edaspidi on materjalid vabalt kättesaadavad huvilistele väljaspool projekti.

Projekti parnterid on:
Eestis

 • Estonian Business School
 • Tallinna Reaalkool
 • MTÜ Rahatarkus

Belgias

 • KU Leuven (juhtivpartner)
 • Sint-Theresiacollege

Hollandis

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hervormd Lyceum West
 • Ministry of Finance

Itaalia

 • Politecnico di Milano
 • Liceo “G.Gandini – P.Verri”
 • The Bank of Italy

Slovakkia

 • University of Zilina
 • Obchodna Akademia
 • Zilina Regional Chamber Slovak

Projektipartnerid leiavad, et paremad teadmised finantsmaailmast tulevad kasuks nii inimeste individuaalsele kui ka ühiskondlikule heaolule, selleks aga peab inimeste finantskirjaoskus olema kõrgetasemeline. Kuigi OECD soovitused finantskoolituse juurutamiseks on koolides hästi vastu võetud, ei ole kokku lepitud, milline on parim viis finantskirjaoskuse õpetamiseks. Projekti raames arendatakse uuenduslikud õppematerjalid ja piloteeritakse neid kõrgkoolides ja gümnaasiumides. EUFIN projekt annab koolidele selle teema käsitlemiseks kvaliteetsed tööriistad.
Lisaks toimuvad projekti raames kaks rahvusvahelist konverentsi (üks Eestis ja teine Belgias), kus käsitletakse põhjalikumalt finantskirjaoskuse teemat ning tutvustatakse projekti tulemusi.

Projekti koduleht: eufin.org

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ meetmest.

ERASMUS+ projekt Accompany me!

 • 2016 – 2019
 • Projekti eesmärk on valmistada õpilasi ette mitte ainult kodusel, vaid ka rahvusvahelisel tööturul hästi toime tulema, tõstes osalejate teadmisi, oskusi ning enesekindlust tööturule sisenemisel ja oma karjääri planeerimisel.
 • Eestvedajad, vastutajad: Riin Saar, Kaisa Tamkivi, Egle Pihlap, Anna Daniel

Projektist täpsemalt

Tallinna Reaalkool osaleb koos rahvusvaheliste partneritega (Norrast, Saksamaalt ja Makedooniast) Erasmus+ projektis “Accompany me!”. Projekti raames toimuvad kolme õppeaasta jooksul viis õppimis- ja õpetamistegevusi hõlmavat projektikohtumist erinevates riikides, erinevatel tööelu puudutavatel teemadel.

Välispartnerite koolid:

 • Lillesand Ungdomsskole, Norra
 • Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen, Saksamaa
 • SSOU MOSHA PIJADE – Tetovo, Makedoonia

Projekti eesmärk on valmistada õpilasi ette mitte ainult kodusel, vaid ka rahvusvahelisel tööturul hästi toime tulema, tõstes osalejate teadmisi, oskusi ning enesekindlust tööturule sisenemisel ja oma karjääri planeerimisel. Projektikohtumiste raames õpivad osalejad, kuidas edukalt tööle kandideerida, uut toodet disainida, turundusvideot teha, toodet tutvustavat brošüüri koostada ning turundusüritust korraldada. Projektikohtumiste ajal töötavad õpilased väikestes rühmades (erinevate riikide õpilased koos) ja lahendavad praktilisi ülesandeid.

Igal kohtumisel külastavad osalejad ka ühte kohalikku ettevõtet, kus saab omandatud oskusi proovile panna ning tagasisidet saada, kuidas õpilastel ülesannete lahendamine sujub. Igal kohtumisel osaleb Eestist 4 õpilast ning neid saadab kaks õpetajat.

Projekti koduleht: https://accompanyme.eu/

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ meetmest.

ATS 2020

 • 2015 – 2018
 • The Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS 2020) – üldoskuste hindamine. Projekti viib ellu Küprose Pedagoogilise Instituudi poolt juhitud konsortsium, kus on esindatud kümme riiki: Austria, Belgia, Horvaatia, Soome, Kreeka, Iirimaa, Leedu, Sloveenia, Hispaania ja Eesti.
  Projekti eesmärk on luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi.
 • Eestvedajad: Aile Poll, Geili Rehtla

Eesti, Soome ja Rootsi ühine haridusprojekt Young Baltic Narratives (YoBaNa)

“Aktiivne ja turvaline koolipäev”

 • 2009-2012
 • Edendada laste ja noorukite tervislikku elu ja heaolu koolis läbi aktiivse eluviisi ja parema elukeskkonna kogukonda kaasates. Projektis osalevad 45 kooli Tallinnas ja 44 kooli Turus (Soomes).
 • Vastutaja, eestvedaja: Liisi Tegelmann
 • Projekti koduleht: safeandactiveschoolday

Keskkonnaprojekt GLOBE

 • GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa kooliõpilased 96 riigist, nende hulgas ka õpilased 37 Eesti koolist.
 • 5.–12. klassi õpilased teevad keskkonnamõõtmisi kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu ülemaailmsesse GLOBE andmebaasi. Saadud andmebaasi kasutavad Maa globaalprobleeme uurivad teadlased (NASA) ja ka õpilased igapäevases õppetöös.
  Meie tegevused:

  • igapäevased meteoroloogilised mõõtmised ja pilvevaatlused
  • osalemine Globe programmi keskkonnalaste uurimistööde konkursil
  • üleriigilise Globe programmi keskkonnaalaste uurimistööde konverents toimus 19.-20.09.2008 Tallinna Reaalkoolis
  • ilmus uurimistööde kogumik
  • osalemine Globe koolide suvelaagrites
  • Marek Karm esindas Eestit 2008 a. juunis Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas toimunud Ülemaailmsel Globe konverentsil.
 • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Toomas Reimann
 • Projekti koduleht: GLOBE Eesti

Comeniuse projekt “VALORIZATION OF NATURAL SITES”

 • 2009 – 2011
 • Projektis osalevad partnerkoolid Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Rumeeniast ja Leedust
 • Eestvedajad, vastutajad: Jaana Roht, Kailit Taliaru, Ulla Kamp, Piret Karu, Piret Otsa, Mirja Särg, Andres Raa

Comeniuse projekt “Kooli infovahetussüsteem”

 • 2007-2009
 • Projekti eesmärk on viia kooli infovahetusüsteem kvalitatiivselt uuele tasemele. Esmaülesandeks on koguda andmeid ning kaardistada hetkel valitsev olukord, vahetada partneritega kogemusi ning viia läbi mõttetalguid uute ideede leidmiseks, seejärel koostada koos partneritega kooli infovahetussüsteemi hindamis- ja arengukava.
 • Eestvedajad, vastutajad: Malle Kask

Viimane muutmine: 27.09.2019