Pikapäevarühm

Tallinna Reaalkooli 1.-4.klassi õpilastel on võimalik osaleda Reaali Huvikooli juures pikapäevarühmas.
Pikapäevarühma eesmärgiks on pakkuda õpilastele järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete ja kodutööde tegemisel. Pikapäevarühmas suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning mängitakse mänge. Õppeaasta jooksul viime üheskoos läbi mõned üritused: tervisenädal, jõulunädal ja kevadpiknik.

Pikkpäev alustab tööd õppeaasta alguses.

Täpsem info https://huvikool.reaal.ee/