Fondid

Tallinna Reaalkooliga on seotud viis fondi.

Tallinna Reaalkooli fond Reaali vaimu edendamiseks
Asutatud 6. detsembril 2001 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt. Põhikapital 120 000 krooni (7 669,4 eurot). Algne põhikapital (100 000 krooni; 6 391,16 eurot) kogunes vabatahtlikest annetustest ja Mart Miku (Mart Mikk; vil! 97) poolt organiseeritud heategevusliku kontserdisarja “Pudi Rida” tuludest. Tegutseb sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond vähekindlustatud hea õppeedukusega õpilaste toetamiseks
Asutatud 26. jaanuaril 2005 vil! 61 Vello Sillami poolt. Põhikapitali (151 000 krooni; 9 650,66 eurot) valdav osa on moodustunud fondi asutaja annetustest. Tegutseb sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond Tallinna Reaalkooli tegevuse toetamiseks
Asutatud 3. juunil 2005 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt.
Vendade vil! 53 Raimond Tabur ja vil! 53 Verner Tabur annetasid põhikapitali (1 100 000 krooni; 70 302,81 eurot).
Selle kapitali alusel loodud fondi pidulik avamine toimus 29. septembril 2005. aastal. Tegutseb sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina.

Reaali spordifond
Asutatud 2016. aastal vil! 120 Martten Kaldvee poolt. Põhikapitali 3 000 eurot. Spordifondi eesmärgiks on toetada koolispordi arengut ja suurendada liikumisharrastust.

Reaali investeerimisfond
Põhikapital 4000 LHV panga aktsiat. Asutatud Reaalkooli lapsevanema Lauri Meidla poolt. Fondi eesmärgiks on laiendada Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli õpetajate täiendkoolituse võimalusi rahvusvahelisel tasandil. Täienduskoolituse toetamine toimub üldjuhul aktsiatelt ja muudelt investeeringutelt teenitud dividenditulu ja/või intresside ulatuses. Fondi eesmärk on hoida investeeringuid pikaajaliselt ja kasvatada seeläbi võimalikku dividendi ning intressitulu.