Koostööpartnerid

2007. aastal sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Reaalkooli vaheline koostööleping reaal-inseneeria õppesuuna arendamiseks.
Tallinna Reaalkool ja Ida-Tallinna Keskhaigla sõlmisid 4. septembril 2017. a koostöölepingu, mille kohaselt sai alguse reaal-meditsiini õppesuund. Selle eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust.
NÜH – Noored Ühiskonna Heaks on Reaalkooli partneriks aastast 2021. Koostöö raames on Reaalkool võõrustanud juba ühte pikaajalist vabatahtlikku.
Tallinna Reaalkool liitus 2016. a. haridusprogrammiga „GIS kooli“ on mis on osa üle-euroopalisest programmist “Esri European School Program”. Programmi eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, motiveerida STEM-valdkonna ainete õpet ning edendada kaarte kasutades andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.
“GIS kooli” programmiga liitumisleping võimaldab kasutada maailmas enim levinud kaarditarkvara ArcGIS Online pilveteenust koos valmiskaartide ja rakendustega.