Sümbolid

 • Lipp
 • Deviis 
  ÜKS KÕIKIDE, KÕIK ÜHE EEST!
  Reaali hüüd
 • Märk

  Tutvu Tallinna Reaalkooli rinnamärgi statuudiga
 • Lõpumärk
 • Müts

  Tutvu Tallinna Reaalkooli vormimütsi statuudiga
 • Sõrmus

  Sõrmusel oli R-i asemel nõukogude ajal TK, aga selle kujundus meenutas kaudselt R-i.
 • Pudi rida

  Pudi rida on realistide eriline liikumisviis tähtsatel kooliüritustel. Kõnnitakse üksteise järel, käed selja taga, tõsine ilme näol. Täisnurgad võetakse välja. Pudi Rida nimetus on tulnud legendaarse õpetaja Paul Ederbergi hüüdnimest PUDI. Sellisel viisil nõudis ta tunni algul õpilaste liikumist ühelt korruselt teisele füüsikakabinetti. Pudi reas liigutakse näiteks kooli sünnipäeval ühisele tordisöömisele, HABEme peapesemisele, vilistasüritustel.
 • Reaali Vaim
  Reaali vilistlase Henn Saari arvates on Reaali Vaimul kolm komponenti – keskmisest kõrgemale ulatuv õpetajate legendaarsusaste, tavalisest süvemale ulatuv ühistunne ja ainulaadne sümbolkommete palett.