Uue maja ehitus ja peahoone renoveerimine

Tallinna Reaalkooli Estonia puiesteel asuv peahoone on esimene spetsiaalselt kooli tarbeks projekteeritud hoone Tallinnas. 17. jaanuaril 1884 avatud õppehoone oli mõeldud kolmesajale baltisaksa noormehest õppurile, mistõttu on mõistetav, miks nüüd, kus õppijaid on koolis ligi tuhat, on ruumipuudus alaline probleem.

Uue õppekorpuse rajamisest hakati aktiivsemalt kõnelema Ene Saare juhtimisel. 2016. aastal toimusid Tallinna Reaalkooli õpetajate mõttetalgud, valmis juurdeehituse kontseptsioon ning tegevusplaan, mida aastatel 2017–2018 tutvustati ümarlaudadel, nõupidamistel, kohtumistel nii kooli sees kui ka erinevatele osapooltele väljaspool Tallinna Reaalkooli. 1. detsembril 2021 kuulutati välja ideekonkurss, millega otsiti parimat ruumilahendust Tallinna Reaalkooli juurdeehitusele.

Ideekonkursi viisid läbi Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Strateegiakeskus. Ideekonkursi võistlusele esitati 15 kavandit, 2022. aasta mais kuulutati välja arhitektuurikonkursi võitja, milleks oli Molumba OÜ ideekavand „R2 “. Võidutöö autorid on arhitektid Karli Luik, Johan Tali (vil! 121), Harri Kaplan ja Ann Kristiin Entson (vil! 129). Ideekonkursi žürii esimees oli Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Mart Kalm (vil! 94).

Projekteerimine toimus 2022. aasta septembrist 2023. aasta lõpuni. Kuna uue õppehoone asukoha puhul on tegu Tallinna vanalinna muinsuskaitse- ja all-linna kindlustuste ehitismälestise alaga, siis tehti asukohas arheoloogilisi uuringuid, mis algasid juulis 2023 ning lõppesid sama aasta detsembris. 2024. aasta alguses kuulutati välja ehitushange. Juurdeehituse ehitustööd on kavandatud perioodile suvi 2024 kuni kevad 2026.

Uue õppehoone valmimisel saavad lahenduse mitmed praegused murekohad. Liikumisõpetuse tunde ja sporti saab läbi viia nüüdisaegsetes tingimustes. Rajatavas õppehoones võimaldab paindlik õpiruum disainida algkooliõpilaste koolipäeva vastavalt nende vajadustele. Juurdeehituses sisustatakse Tallinna Reaalkooli õpikäsitusest lähtuvad füüsika, keemia ja bioloogia klassiruumid ning uurimislaborid. Loodusteaduste õppekorpuses hakkab tegutsema ka reaal- ja loodusteadusliku hariduse kompetentsikeskus, kus saavad võimaluse õppida ka teiste Tallinna koolide õpilased. Uues majas hakkavad asuma tehnoloogiaõpetuse klass, koolisöökla, auditoorium ning eraldi tugiteenuste ala. Lisaks paraneb juurdeehituse valmimisel peahoone õpiruum, näiteks kujunevad paremad tingimused keeleõppeks ja valmib nüüdisaegne raamatukogu. Kooli hoovis renoveeritakse muinsuskaitsealune paekivist hoone, kuhu luuakse koolimuuseum.

Oleme ootusärevad ja õnnelikud peatselt tekkivate võimaluste lootuses, mis annavad Reaali kogukonnale vajaliku õpiruumi Tallinna Reaalkoolile omase õpikäsituse elluviimiseks ning võimaluse panustada parimal viisil Eesti haridusellu.