“Kannatuste aastast ikestatud aega 1940-1944”

Autor: Märt Karmo (vil!77)

Tallinna Reaalkool (II Keskkool) kannatuste aastal 1940-1941

Ümbernimetatud Tallinna II Keskkoolist tuli hakata välja rookima reaktsioonilist kodanlikku maailmavaadet ja meelsust, õpilasi kasvatama kommunistliku ideoloogia, nõukogude patriotismi ja internatsionalismi vaimus. Kooli kõrvalt võeti maha Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste mälestussammas. Õppekavast visati välja ebasoovitavad õppeained ja kõige tähtsamateks distsipliinideks tõsteti NSV Liidu ajalugu ja konstitutsioon ning esimeseks võõrkeeleks vene keel. Õpilaste “ümber orienteerimine” edenes siiski vaevaliselt ja komnooreks suudeti värvata üksnes tosin poissi.

Tallinna Reaalkool (II Gümnaasium) pruunidel okupatsiooniaastatel 1941-1944

Tallinna II Gümnaasiumiks ennistatud kooli õppetööd segasid-takistasid elektrikatkestused, kütmata koolihoone, ruumipuudus, õhuhäired, kolimine mööda võõraid koolimaju ja lühendatud tunnid. Nappis õpikuid ja koolitarbeid. Kolm kooliaastat jäid poolikuks ja katkendlikuks. Ühe uute mobilisatsioonide tõttu oli õpilaste voolavus väga suur. Eesti keskkoolidest arvukaim esindus – 116 Reaali poissi – siirdus Soome Jätkusõtta.

Raamat on saadaval koolipood.ee keskkonnas