Õpingute jätkamine peale põhikooli

Reaalkooli 9. klasside lõpetajad jätkavad oma õpinguid, kas siis valdavalt oma koolis või teistes keskharidust andvates koolides. Varasematel aastatel on 9. klasside lõpetanutest jätkanud oma koolis õpinguid keskmiselt 50-60% oma koolis ning ülejäänud teistes koolides. Järgnev joonis iseloomustab keskmist edasiõppijate jaotust viimaste aastate lõikes, mis sarnaneb juba varasematele aastatele.

Viimati muudetud: 12.09.2023