Statistika

Seisuga 17.09.2021 õpib Tallinna Reaalkoolis 2021.-2022. õppeaastal 978 õpilast (sh 11 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 169 õpilast, sh 64 tüdrukut ja 105 poissi;
  • II kooliastmes (IV – VI klassini) – 190 õpilast, sh 90 tüdrukut ja 100 poissi;
  • III kooliastmes (VII – IX klassini) – 286 õpilast, sh 131 tüdrukut ja 155 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 333 õpilast, sh 134 tüdrukut ja 199 poissi.

Klassikomplekte on 30: I – VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII – XII kolm paralleelklassi.