Statistika

Seisuga 01.09.2019 õpib Tallinna Reaalkoolis 2019.-2020. õppeaastal 991 õpilast (sh 7 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 177 õpilast, sh 75 tüdrukut ja 102 poissi;
  • II koolistmes (IV – VI klassini) – 185 õpilast, sh 89 tüdrukut ja 96 poissi;
  • III koolistmes (VII – IX klassini) – 292 õpilast, sh 128 tüdrukut ja 164 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 337 õpilast, sh 149 tüdrukut ja 188 poissi.

Klassikomplekte on 30: I – VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII – XII kolm paralleelklassi.