Statistika

Seisuga 10.04.2023 õpib Tallinna Reaalkoolis 2022.-2023. õppeaastal 997 õpilast (sh 9 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I–III klassini) – 184 õpilast, sh 79 tüdrukut ja 105 poissi;
  • II kooliastmes (IV–VI klassini) – 188 õpilast, sh 82 tüdrukut ja 106 poissi;
  • III kooliastmes (VII–IX klassini) – 286 õpilast, sh 135 tüdrukut ja 151 poissi;
  • gümnaasiumis (X–XII klassini) – 339 õpilast, sh 138 tüdrukut ja 201 poissi.

Klassikomplekte on 31: I klassis on kolm paralleelklassi, II – VI klassini on kaks paralleelklassi, VII – XII kolm paralleelklassi.