Statistika

Seisuga 01.09.2020 õpib Tallinna Reaalkoolis 2020.-2021. õppeaastal 997 õpilast (sh 11 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 171 õpilast, sh 66 tüdrukut ja 105 poissi;
  • II koolistmes (IV – VI klassini) – 192 õpilast, sh 92 tüdrukut ja 100 poissi;
  • III koolistmes (VII – IX klassini) – 288 õpilast, sh 129 tüdrukut ja 159 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 346 õpilast, sh 140 tüdrukut ja 206 poissi.

Klassikomplekte on 30: I – VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII – XII kolm paralleelklassi.