Statistika

Seisuga 06.09.2023 õpib Tallinna Reaalkoolis 2023.-2024. õppeaastal 997 õpilast (sh 7 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I–III klassini) – 182 õpilast, sh 85 tüdrukut ja 97 poissi;
  • II kooliastmes (IV–VI klassini) – 186 õpilast, sh 74 tüdrukut ja 112 poissi;
  • III kooliastmes (VII–IX klassini) – 287 õpilast, sh 136 tüdrukut ja 151 poissi;
  • gümnaasiumis (X–XII klassini) – 342 õpilast, sh 149 tüdrukut ja 193 poissi.

Klassikomplekte on 31: I klassis on kaks paraleelklassi; II klassis on kolm paralleelklassi, III – VI klassini on kaks paralleelklassi, VII – XII kolm paralleelklassi.