Statistika

Seisuga 01.09.2018 õpib Tallinna Reaalkoolis 2018.-2019. õppeaastal 984 õpilast (sh 11 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 174 õpilast, sh 80 tüdrukut ja 94 poissi;
  • II koolistmes (IV – VI klassini) – 189 õpilast, sh 90 tüdrukut ja 99 poissi;
  • III koolistmes (VII – IX klassini) – 288 õpilast, sh 121 tüdrukut ja 167 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 333 õpilast, sh 153 tüdrukut (sh 1 vahetusõpilane Brasiiliast) ja 180 poissi (sh 1 vahetusõpilane Jaapanist).

Klassikomplekte on 30: I – VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII – XII kolm paralleelklassi.