Statistika

Seisuga 10.10.2022 õpib Tallinna Reaalkoolis 2022.-2023. õppeaastal 1000 õpilast (sh 9 kodu- või eksternõppes), sealhulgas

  • I kooliastmes (I – III klassini) – 185 õpilast, sh 79 tüdrukut ja 106 poissi;
  • II kooliastmes (IV – VI klassini) – 188 õpilast, sh 82 tüdrukut ja 106 poissi;
  • III kooliastmes (VII – IX klassini) – 288 õpilast, sh 136 tüdrukut ja 152 poissi;
  • gümnaasiumis (X – XII klassini) – 339 õpilast, sh 139 tüdrukut ja 200 poissi.

Klassikomplekte on 31: I klassis on kolm paralleelklassi, II – VI klassini on kaks paralleelklassi, VII – XII kolm paralleelklassi.