Tallinna Reaalkooli Vendade Taburite Fond

Fondi eesmärgiks on Tallinna Reaalkooli tegevuse toetamine ja sealhulgas vähekindlustatud, hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilaste toetamine. Fondi aastakasvikust kuulub väljamaksmisele kuni 75%. Kasutamise osas langetab otsuse kooli hoolekogu.

Annetada saab:

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond,
arveldusarve EE672200221001101347 Swedbank
selgitusse märkida: Annetus Tallinna Reaalkooli Vendade Taburite fondi

Vaata ka: fondi majandustegevuse aruanne ()

vendadest Taburitest

Raimond TABUR (27.07.1919-15.07.2011) ja Verner TABUR (03.11.1920-15.08.2004) sündisid Tallinnas. Nende isa oli nooruses rännanud Venemaale ja töötanud Ukrainas treialina. Eestisse opteerunult rajas isa endale kodu Lillekülasse Välja tänavale ja jätkas tööd treialina. Hiljem oli ta mehaanikatöökoja juhataja ja rajas endale oma töökoja.
Vennad Taburite koolitee algas Tallinna Endla tn algkoolis. 1933. a. asusid Raimond ja Verner õppima Tallinna Reaalkooli, mille lõpetasid 1938. a. 1938 – 1941 õppis Raimond Tallinna Tehnikaülikoolis ehitust, võttes osa korp! Tehnola tegevusest. Verner alustas samaaegselt oma töömeheteed treialina isa mehaanikatöökojas Tallinnas Kalamajas Prii tn.
1940. a. juulis sattus Raimond koos klassivendade Kaarel Riitsalu ja Endel Tajuriga linnas vaatama miitingut, kus toimus mingi intsident sinimustvalge lipuga. Selle tagajärjel pidi ta kolm nädalat veetma Patarei vangla müüride vahel. 1941. a. 14. juunil arreteeriti isa kui nõukogude korra vastane element ja pandi vanglasse. Ema koos poegadega saadeti aga asumisele Kirovi oblastisse. Raimond kohtas siin ka oma abikaasat Ilse Kõppi, kelle kõrval on möödunud kogu Raimond Taburi ülejäänud elu.
Naastes 1958 Eestisse tagasi, asus Raimond elama Sauele, kuna talle Tallinna elamisluba ei antud. Samaaegselt viibis Verner koos emaga ja isaga Kazahstanis, kuhu isa pärast vanglat asumisele saadeti. 1960. a. hakkas Raimond Sauele maja ehitama. Samal aastal lõppes ka isa pagendus ja Sauele asusid elama ka Verner koos isa ja emaga.
Tööle asus Raimond Saue Traktorijaama, kus ta aastaid tegeles ehitustööga. Raimondi töömehetee lõppes Saue EPT-s pensionärina. Vendade isa, kelle Tallinna Välja tänava maja mehhanikatöökoda võõrandati, oli töötanud samuti Saue EPT-s treialina. Verner Tabur töötas kuni pensionieani ETKVL Konstrueerimisbüroos konstruktorina.
Raimondi suureks kireks oli terve elu olnud raamatud. Aastatega oli selle tulemusel moodustunud lausa raamatukogu: üle 7000 eksemplari.
2003. aastal otsustasid Raimond ja Verner Taburid annetada neile perekonnalt sundvõõrandatud ja nüüd tagastamisele kuuluva Tallinna Välja tänava maja osast saadav tulu Tallinna Reaalkooli hüvanguks. 2005. aastal vendade soov realiseerus ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi alafondina sündis Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli Fond. Kahjuks oli sündmuse tunnistajaks vaid üks vendadest, kuna Verner Tabur suri 15.08.2004. Raimond Tabur lahkus meie seast 15.07.2011.

Tallinna Reaalkooli Vendade Taburite Fondi stipendiaadid

2021

 • Gregor Ludvig Kikas, hõbemedal Euroopa Liidu eksperimentaalteaduste olümpiaad (EOES), väga hea/hõbemedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaad (IESO), osalemine rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadi (IOAA)
 • Siim Tiivel, pronksmedal The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Birgit Veldi, osalemine The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Marko Tsengov, pronksmedal Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO), pronksmedal rahvusvahelisel informaatikaolümpiaad (IOI), osalemine rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (IMO), pronksmedal The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Claudia Olev, hõbemedal Euroopa Liidu eksperimentaalteaduste olümpiaadil (EOES), pronksmedal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil (IBO)
 • Ellen Marigold Roper, hõbemedal Euroopa Liidu eksperimentaalteaduste olümpiaadil (EOES)
 • Karl-Andres Parts, osalemine Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO)
 • Katarina Jaska, hõbemedal Euroopa geograafiaolümpiaadil (EGEO)
 • Kaur Reidma, pronksmedal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaad (IBO)
 • Kregor Ööbik, pronksmedal The 5th International Olympiad of Metropolises, osalemine Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO), osalemine rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil (IOI)
 • Rico-Andreas Lepp, osalemine rahvusvahelisel Mendelejevi keemiaolümpiaadil (IMChO), osalemine The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Liisa Pata, osalemine Euroopa geograafiaolümpiaadil (EGEO)
 • Sofia Marlene Haug, pronksmedal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaad (IBO)
 • Markus Randma, osalemine Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO)
 • Ralf Joosep Kask, hõbemedal rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (IMO), pronksmedal Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO), osalemine rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IOAA), osalemine The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Marten Rannut, pronksmedal The 5th International Olympiad of Metropolises, osalemine Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO)
 • Mihkel Jakobson, väga hea/hõbemedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil (IESO), pronksmedal rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad (IOAA)
 • Peeter Aleksander Randla, pronksmedal The 5th International Olympiad of Metropolises
 • Saskia Põldmaa, osalemine rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IOAA), osalemine Euroopa füüsikaolümpiaadil (EuPhO), osalemine Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil (NBPhO)
 • Triine Teder, osalemine rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil (IOL)
 • Ulla Inger Veri, osalemine Euroopa geograafiaolümpiaadil (EGEO)

2020

 • Gregor Ludvig Kikas, pronksmedal Rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil (IJSO)
 • Jarl Patrick Paide, hõbemedal Euroopa füüsikaolümpiaadil (EuPhO)
 • Kaarel Kivisalu, pronksmedal Euroopa füüsikaolümpiaadil (EuPhO)
 • Marko Tsengov, hõbemedal Balti Informaatikaolümpiaadil (BOI), osalemine Rahvusvahelisel Informaatikaolümpiaadil (IOI)
 • Martin Rahe, hõbemedal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil (IBO), pronksmedal Rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (IMO)
 • Rico-Andreas Lepp, osalemine Mendelejevi keemiaolümpiaadil (MKO)
 • Siim Tiivel, osalemine Mendelejevi keemiaolümpiaadil (MKO)
 • Sofia Marlene Haug, aukiri Rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil (IBO)
 • Ralf Joosep Kask, aukiri Rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (IMO)

2019

 • Andreas Must, pronksmedal rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (IBO)
 • Andreas Simson, hõbemedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil (EUSO), pronksmedal rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (IChO)
 • Hans Kristjan Veri, osalemine rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil (IPO)
 • Jarl Patrick Paide, osalemine rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IAAO), pronksmedal rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad 2018 (IAAO)
 • Kaarel Kivisalu, hõbemedal Euroopa füüsikaolümpiaadil (EuPhO), pronksmedal rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil (IPhO), hõbemedal rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IAAO), pronksmedal rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad 2018 (IAAO)
 • Kaarel Vesilind, osalemine rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil (IGEO)
 • Krete Roopõld, hõbemedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil (IESO)
 • Lee Ann Madissoon, pronksmedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil (IESO)
 • Sofia Marlene Haug, hõbemedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil (EUSO)
 • Markus Vaher, hõbemedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil (IESO)
 • Martin Rahe,  hõbemedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil (EUSO), osalemine rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (IMO)
 • Robin Haljak, kuldmedal hõbemedal rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil (IGEO), osalemine rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil (IPO)

2018

 • Anna Pauliina Rumm – hõbemedal rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil, hõbemedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil;
 • Joosep Toomeste – pronksdiplom IV rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil;
 • Kaarel Kivisalu – pronksmedal Euroopa füüsikaolümpiaadil, diplom rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil, pronksmedal rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil, kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil;
 • Markus Vaher – hõbemedal rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil;
 • Nikita Poljakov – pronksmedal rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil;
 • Robin Haljak – hõbemedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil, aukiri rahvusvahelisel rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil, aukiri Euroopa füüsikaolümpiaadil;
 • Siim Kaukver – pronksmedal rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil;
 • Willem Klaassen – pronksmedal rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil;
 • Andreas Simson – hõbemedal rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil.

2017

 • Kaarel Kivisalu – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal füüsika olümpiaadil;
 • Andreas Must – hõbemedal loodusteadusteolümpiaadil;
 • Robin Haljak – pronksmedal geograafia olümpiaadil;
 • Tähvend Uustalu – pronksmedal informaatika olümpiaadil;
 • Siim Kaukver – pronksmedal keemia olümpiaadil;
 • Taavet Kalda – hõbemedal informaatika olümpiaadil, kuldmedal astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil, kuldmedal füüsika olümpiaadil.

2016

 • Andres Unt – osalemine matemaatikaolümpiaadil, osalemine informaatikaolümpiaadil;
 • Oliver Nisumaa – pronksmedal matemaatikaolümpiaadil, pronksmedal informaatikaolümpiaadil;
 • Oskar Voldemar Lahesoo – osalemine lingvistikaolümpiaadil;
 • Taavet Kalda – pronksmedal füüsikaolümpiaadil.

2015

 • Edward Erelt – pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Oliver Nisumaa – osalemine matemaatika- ja informaatikaolümpiaadil;
 • Kaarel Hänni – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, osalemine füüsikaolümpiaadil;
 • Carel Kuusk – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal keemiaolümpiaadil, pronksmedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Riste Kaaret – osalemine filosoofiaolümpiaadil;
 • Joonas Kalda – pronksmedal matemaatikaolümpiaadil;
 • Triinu Veeorg – osalemine matemaatikaolümpiaadil;
 • Kaisa Laur – osalemine filosoofiaolümpiaadil;
 • Teet Saar – hõbemedal geograafiaolümpiaadil;
 • Hanna Maria Saik – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Kadri-Ann Valdur – pronksmedal geograafiaolümpiaadil.

2014

 • Enna Elismäe – proksmedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Edward Erelt – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Kristjan Kongas – pronksmedal füüsikaolümpiaadil;
 • Oskar Voldemar Lahesoo – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Karl Erik Lillo – pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Oliver Nisumaa – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil, aukiri füüsikaolümpiaadil, osalemine matemaatikaolümpiaadil;
 • Hendrik Sobi – osalemine rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil;
 • Andres Unt – osalemine rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil;
 • Uku-Kaspar Uustalu – hõbemedal geograafiaolümpiaadil, pronksmedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Triinu Veeorg – osalemine rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil.

2013

 • Märt Emil Belkin – osalemine rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil;
 • Andres Erbsen – pronksmedal informaatikaolümpiaadil, osalemine lingvistikaolümpiaadil;
 • Joonas Kalda – pronksmedal füüsikaolümpiaadil;
 • Mihkel Kotli – diplom keemiaolümpiaadil;
 • Maria Krajuškina – pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Oliver-Matis Lill – diplom keemiaolümpiaadil, osalemine informaatikaolümpiaadil;
 • Iris Merilo – pronksmedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Mari Liis Pedak – eripreemia Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil;
 • Kristiin Resik – eripreemia Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil;
 • Sandra Schumann – pronksmedal matemaatikaolümpiaadil;
 • Martin Talvik – eripreemia Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil;
 • Mirjam Tamm – osalemine rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil;
 • Jaan Toots – pronksmedalid geograafia- ja informaatikaolümpiaadil;
 • Uku Erik Tropp – pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Kristjan Täll – pronksmedal geograafiaolümpiaadil;
 • Uku-Kaspar Uustalu – hõbemedal geograafiaolümpiaadil;
 • Janno Veeorg – pronksmedalid matemaatika- ja informaatikaolümpiaadil.

2012

 • Jaan Toots – kuldmedal füüsika- ja bioloogiaolümpiaadil, pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Erik Tamre – kuldmedal bioloogiaolümpiaadil, pronksmedal lingvistikaolümpiaadil;
 • Uku-Kaspar Uustalu – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Maria Krajuškina – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Hanna-Ingrid Nurm – hõbemedal muusikaolümpiaadil;
 • Ralf Ahi – pronksmedal geograafiaolümpiaadil;
 • Kristel Roots – pronksmedal loodusteadusteolümpiaadil;
 • Andres Erbsen – hõbemedal füüsikaolümpiaadil, osalemine astronoomiaolümpiaadil;
 • Anu Ainsaar – hõbemedal bioloogiaolümpiaadil, osalemine geograafiaolümpiaadil;
 • Oskar Voldemar Lahesoo – pronksmedal loodusteadusteolümpiaadil;
 • Oliver Nisumaa – pronksmedal astronoomiaolümpiaadil;
 • Janno Veeorg – diplom matemaatikaolümpiaadil;
 • Sandra Schumann – diplom matemaatikaolümpiaadil;
 • Uku Erik Tropp – osalemine astronoomiaolümpiaadil;
 • Hanna Brit Soots – osalemine astronoomiaolümpiaadil;
 • Märt Belkin – osalemine filosoofiaolümpiaadil;
 • Joonas Kalda – osalemine keemiaolümpiaadil.

2011

 • Jaan Toots – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal astronoomia- ja füüsikaolümpiaadil, pronksmedal matemaatikaolümpiaadil;
 • Erik Tamre – hõbemedal bioloogiaolümpiaadil, diplom matemaatikaolümpiaadil;
 • Anu Ainsaar – hõbemedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Ralf Ahi – pronksmedal lingvistikaolümpiaadil;
 • Sandra Schumann – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal astronoomiaolümpiaadil, diplom lingvistikaolümpiaadil;
 • Uku-Kaspar Uustalu – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal loodusteaduste olümpiaadil;
 • Raid Vellerind – osalemine astronoomiaolümpiaadil.

2010

 • Erik Tamre – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal füüsika- ja astronoomiaolümpiaadil;
 • Kadi Liis Saar – pronksmedal astronoomia- ja keemiaolümpiaadil;
 • Taivo Pungas – hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal loodusteaduste olümpiaadil;
 • Sandra Scumann – hõbemedal astronoomiaolümpiaadil, pronksmedal loodusteaduste olümpiaadil;
 • Marten Kauküla – pronksmedal geograafiaolümpiaadil;
 • Morten Piibeleht – pronksmedal informaatikaolümpiaadil;
 • Uku-Kaspar Uustalu – osalemine astronoomiaolümpiaadil.

2009

 • Erik Tamre – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal astronoomiaolümpiaadil;
 • Kadi-Liis Saar – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal astronoomiaolümpiaadil, pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Irene Tamm – hõbemedal lingvistikaolümpiaadil;
 • Kert Pütsepp – pronksmedal EL loodusteaduste olümpiaadil;
 • Ralf Ahi – pronksmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, osalemine astronoomiaolümpiaadil;
 • Andre Tamm – diplom matemaatikaolümpiaadil.

2008

 • Taavi Pungas – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal keemiaolümpiaadil, osalemine lingvistikaolümpiaadil;
 • Andres Laan – hõbemedal keemiaolümpiaadil, hõbemedal füüsikaolümpiaadil;
 • Karl Samoson – hõbemedal geograafiaolümpiaadil;
 • Marit Puusepp – pronksmedal bioloogiaolümpiaadil;
 • Helena Lissenko – pronksmedal vene keele olümpiaadil;
 • Markus-Eerik Horma – pronksmedal astronoomiaolümpiaadil;
 • Erik Tamre – pronksmedal astronoomiaolümpiaadil;
 • Mart Luide – pronksmedal loodusteaduste olümpiaadil;
 • Jonatan Jõks – osalemine astronoomiaolümpiaadil;
 • Teele Vaalma – osalemine lingvistikaolümpiaadil;
 • Tanel Teinemaa – osalemine informaatikaolümpiaadil.

2007

 • Taavi Pungas – kuldmedal EL loodusteaduste olümpiaadil, hõbemedal loodusteaduste olümpiaadil, pronksmedal keemiaolümpiaadil;
 • Andres Laan – hõbemedal keemiaolümpiaadil;
 • Andi Kipper – hõbemedal keemiaolümpiaadil;
 • Teele Vaalma – hõbemedal lingvistikaolümpiaadil;
 • Marek Jarkovoi – diplom füüsikaolümpiaadil;
 • Jaan Katus – diplom füüsikaolümpiaadil;
 • Katre Annert – osalemine lingvistikaolümpiaadil (võistkondlikult 1. koht);
 • Mari-Ann Piht – osalemine lingvistikaolümpiaadil (võistkondlikult 1. koht);
 • Viktor Nikonov – osalemine väitlemise MM-il (võistkondlikult 3. koht);
 • Indrek Klanberg – osalemine informaatikaolümpiaadil;
 • Paula Solvak – osalemine bioloogiaolümpiaadil;
 • Reaali aasta tegu 2007 stipendiumid:
  • Edmar Tuul – noorte sümfoonikute orkestri organiseerimine;
  • Mart-Rasmus Puur – noorte sümfoonikute orkestri organiseerimine.

Viimati uuendatud: 28.12.2021