Tallinna Reaalkooli Vello Sillami Fond

Fondi eesmärgiks on toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi. Fond annab igal õppeaastal välja ühe stipendiumi. Stipendium kuulutatakse välja kooli sünnipäeval – 29. septembril. Fondi aastakasvikust kuulub väljamaksmisele kuni 90%. Stipendiumi saaja otsustab Tallinna Reaalkooli direktsioon ettepanekute alusel.

Annetada saab:

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
arveldusarve EE672200221001101347 SWEDBANK
selgitusse märkida: Annetus Tallinna Reaalkooli Vello Sillami Fondi

Vaata ka: fondi majandustegevuse aruanne ()

Vello Sillam

Tallinna Reaalkooli Vello SILLAMI Fondi moodustaja, Vello Sillam sündis 13. augustil 1926. a. Tallinnas. Isa ootamatu surma tõttu sattus ta 1926. a. Virumaale Aaspere lastekodusse.

1940.a. lõpetas Vello kohaliku 6-klassilise algkooli ja sooritas samal aastal edukalt sisseastumiseksamid Tallinna Reaalkooli (120 soovijast võeti vastu 42). Õpingute võimaldamiseks maksis lastekodu esimesel õppeaastal toetust. Kooliaeg möödus talvel koolis ja suvel tööl. 10. klassis alustas Vello Sillam fotograafiaga tegelemist, mis saigi hiljem tema elukutseks. 1944/1945 kooliaasta jäi paraku vahele, sest noor reaalikas mobiliseeriti Saksa sõjaväkke ja saadeti Saksamaale pioneerpataljoni väljaõppele. Teinud läbi nn. Tšehhi põrgu, sattus Vello venelaste vangilaagrisse, kust õnnestus põgeneda.

Tagasi Eestisse jõudis V. Sillam 1945. a. juulikuus. Tallinna Reaalkool võttis ta kooli lõpetamiseks taas oma ridadesse. Reaalkooli ja tema õpetajate jaoks ei jätku Vellol kiidusõnu, distsipliin ja õppetase olid kõrged, poliitikast räägiti sel ajal klassis vabalt, ei mingit äraandlust. 1946. a. sügisel tegi V. Sillam sisseastumiseksamid TPI majandusteaduskonda, mis jäi aga kahjuks lõpetamata, kuna avastati tema Saksa okupatsiooni aegsed “patud”.

1950. a. kevadest algab töömeheaeg: välisfotograafina, hiljem fototöökoja juhatajana. Samal ajal hakkas ta tegelema värvifototöödega. 1951. a. V. Sillam abiellus ning kaasas oma pühendumusega fototööle ka abikaasa Õie.

Tähtis etapp algas Vello elus 1972, mil ta asutas toonase teeninduskombinaat Harju kattevarjus oma isikliku värvifototöökoja “ALFA” (aadressil Pärnu mnt. 62A). Seega on Vello Sillami näol tegemist ühe erakordsema inimesega Eesti ettevõtluse ajaloos. Nimelt rajas ja teostas Sillam nn. lepingulise töö silti kasutades edukalt oma eraettevõtlust Eesti NSV tingimustes, olles diapositiivide ja ORWO värvifilmide maaletoojaks.

Ettevõtluse kõrval on V. Sillami suurimaks kireks olnud fotoaparaatide kogumine. Tema erakogus on 300 erisugust aparaati.

2005. aasta 26. jaanuaril moodustas Vello Sillam Eesti Rahvuskultuuri Fondi alafondina Tallinna Reaalkooli Vello Sillami Fondi. Headus on tegu – hea tegu.

Viimast korda oli Vello Sillam koolipere keskel kooli aastapäeval 29. septembril 2009. 19. oktoobril 2009 lahkus jäädavalt meie hulgast Vello Sillam – vilistlane, fotograaf, oma kooli hoidja ja abistaja.

Tallinna Reaalkooli Vello Sillami Fondi stipendiaadid

2021

 • Paul Kaspar Nurk
 • Kertu-Triin Roosmann

2020

 • Taavi Karjel
 • Liisa Mai Arismaa
 • Mia Niin

2019
2019. a ei antud välja ühtegi stipendiumi.

2018
2018. a ei antud välja ühtegi stipendiumi.

2017

 • Epp Paalberg
 • Nikita Poljakov

2016

 • Karmen Markov

2015

 • Hendrik Sobi
 • Alfred Saidlo

2014

 • Anti Kaar

2013

 • Ester Oks

2012
2012. a ei antud välja ühtegi stipendiumi.

2011
2011. aastal laekus stipendiumi saamiseks neli avaldust. Direktsioon otsustas anda välja kaks stipendiumit:

 • Siivi Nella Liikane
 • Katre Metsvahi

2010
2010. aastal laekus stipendiumi saamiseks kolm avaldust. Pr Õie Sillam koos direktsiooniga otsustas anda välja kaks stipendiumit:

 • Henri Molloka
 • Anni Müüripeal

2009
2009. aastal laekus stipendiumi saamiseks kolm avaldust. V. Sillam koos direktsiooniga otsustas anda välja stipendiumi:

 • Maarja Lepamets

2008
2008. aastal laekus stipendiumi saamiseks kolm avaldust. V. Sillam koos direktsiooniga otsustas anda välja stipendiumi:

 • Helen Parve

2007
2007. aastal laekus stipendiumi saamiseks kolm avaldust. V. Sillam koos direktsiooniga otsustas anda välja stipendiumid:

 • Julia Rattur
 • Mari-Ann Piht
 • Jevgeni Matin

2006
2006. aastal laekus kaks avaldust. V. Sillam koos direktsiooniga otsustas stipendiumi anda 12. klassi õpilasele, kes on aktiivselt edukalt osalenud olümpiaadidel ja tema õppetulemused on head.

 • Andi Kipper

2005
2005. aastal laekus kolm avaldust. Annetaja ja kooli ühisotsusel anti stipendium 11. klassi õpilasele. Määravaks said head õppetulemused ja aktiivne osalemine nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

 • Annika Tiko

Viimati uuendatud: 28.12.2021