Õppeaasta eesmärgid

Strateegilised eesmärgid

  1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Tallinna Reaalkoolile omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
  2. Tallinna Reaalkool on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
  3. Õpiruum võimaldab Tallinna Reaalkoolile omase õpikäsituse realiseerumist.

Käesoleva õppeaasta arendustegevused lähtuvad kooli arengukava tegevuskavast. Vaata: Tallinna Reaalkooli arengukava 2024–2026

Peamised tegevused 2023/2024 õppeaastal

  • Tallinna Reaalkooli juurdeehituse projekteerimine. Arheoloogilised väljakaevamised.
  • Tallinna Reaalkooli arengukava 2024-2026 valmimine.
  • Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastme õppekava uuendamine.
  • V rahvusvahelise reaal- ja loodusteadusliku konverentsi läbiviimine 15.-16. septembril 2023.
  • Erasmus+ õpiränded.
  • Ettevalmistustööd asenduspinnale minekuks.

Viimati uuendatud: 30.08.2023