Eesti keele riigieksamite teemad

2010

 • Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja
 • Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses
 • „Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt …” (Hermann Hesse)
 • Haridus – kas kohustus või võimalus?
 • „Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.” (Konrad Adenauer)
 • Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv
 • Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?
 • Argipäev vajab muinasjutte
 • Oo, sport, sa oled raha!
 • Igaühe õnn on kordumatu

2009

 • Uue sajandi väljakutsed
 • Valgus ja varjud inimhinges
 • „Inimese elu on lõpetamata jääv kool.” (Gottfried Keller)
 • Nüüdisaja kirjandus – looming või äri?
 • Loodus ei andesta vigu
 • Ajakirjandus – vabadus ja vastutus
 • Mille poole püüdlevad tänapäeva noored?
 • Kunst meenutab meile igavesi väärtusi
 • „Sündmused muudavad inimest.” (Alexandre Dumas)
 • Pikk tee endani

2008

 • Võrdsete võimaluste Eesti
 • Mis viib elu edasi – kultuur või kapital?
 • Virtuaalsed inimsuhted
 • Tänapäeva maailma hirmud
 • Sport tähendab võitude hinda ja kaotuse kibedust
 • „Eesti suurim turvalisusrisk on harimatus.” (Jaak Jõerüüt)
 • Olla nagu kõik või jääda iseendaks?
 • Kunst avab tee maailma mõistmisele
 • „Sõjalt ei saa oodata mingeid hüvesid.” (Vergilius)
 • Ajakirjandus peab ühiskonda parandama

2007

 • Eesti mured on ka minu mured
 • Kirjutatud ja kirjutamata seadustest
 • Haridus – kas vahend või eesmärk?
 • Kõigel on hind, aga vähesel väärtus
 • Mida suudab avalik arvamus?
 • „Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub.“ (Mati Unt)
 • Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtumist
 • Meedia noore põlvkonna kujundajana
 • Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil
 • „Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu.“ (Michel de Montaigne)

2006

 • „Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.” (Lennart Meri)
 • Religiooni osa kultuuris
 • Eneseteostus ja selle hind
 • Inimesed, keda on raske mõista
 • „Üksteisest pimesi me mööda käime …” (Marie Under)
 • Rohelise mõtteviisi poolt ja vastu
 • Mõttematk ühe kirjandusteose probleemidessev
 • Elame infoajastul. Kuhu edasi?
 • Suurte ja väikeste riikide poliitika
 • Rikas elu, vaene elu

2005

 • „Otsida iseend tahan siit sellest maast.” (Ellen Niit)
 • „Meile on palju antud – ikka oleme nõutud.” (Juhan Viiding)
 • Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus
 • „Seal, kus on suur armastus, sünnib alati imesid.” (Willa Cather)
 • Rahvas teab!?
 • Eestlane ja meri
 • „Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu.” (Anton Hansen Tammsaare)
 • Meedia juhib ja mõjutab meie elu
 • Rahvussuhetest 21. sajandil
 • Sport kui elustiil

2004

 • Eestlane – kes ta on?
 • „Informatsioon on kaasaegse maailma religioon.” (David Lodge)
 • Iga valik sulgeb mõne ukse
 • Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu
 • „Tragöödiad toidavad rahva eneseteadvust.” (Artur Alliksaar)
 • Loodus teab paremini …
 • „Kirjandus on retk tõe leidmiseks.” (Gustav Janouch)
 • Meedia annab, meedia võtab
 • Riigipiirist ja piiririigist
 • Sport – mille nimel ja kelle jaoks?

2003

 • „Otsige iseendas ja te leiate kõik.” (Johann Wolfgang von Goethe)
 • Keel kui ühendaja ja eraldaja
 • Ajakirjaniku roll ja vastutus ühiskonnas
 • Kergem on lammutada kui luua
 • Väikerahvas tuleviku Euroopas
 • Tänapäeva inimese jumalad
 • Kunsti kestvuse saladus
 • „Ilus ja hirmus on inime …” (Friedebert Tuglas)
 • Rahvusliku ühtekuuluvuse vajalikkus
 • Eesti maailmakaardil

2002

 • 21. sajand – mõttemallide muutja
 • Inimene siseheitluses hea ja kurja vahel
 • Piirid meis ja meie ümber
 • Elu tegelikest ja näilistest väärtustest
 • Kunst – kas müütide looja või lõhkuja
 • Soorollid muutuvas maailmas
 • Virtuaalmaailma võlu ja viletsus
 • Isamaalisus enne ja nüüd
 • Tee Idast Läände on kahesuunaline
 • Ajalugu on suur õpetaja

2001

 • Õppides loon ennast
 • „Sõnal on musttuhat palet.” (Ain Kaalep)
 • Üksi inimeste seas
 • „Ootaja ootab enamasti asjata. Tuleb ise otsida, et midagi leida.” (Karl Ristikivi)
 • Enesepettuse õppetunnid
 • „Mis see on, mis ärkvel hoiab hinge?” (Doris Kareva)
 • Mina tahan, mina võin, mina pean…
 • „Ainult tegu üksinda tõendab armastuse jõudu.” (Johann Wolfgang von Goethe)
 • „Sugupõlvede sammud saatmas mu taldade teed…” (Ellen Niit)
 • Mats alati on tubli mees

2000

 • Ajad muutuvad – inimloomus jääb samaks (eesti kirjanduse põhjal)
 • Eestlase põikpäisus ja isekus (vabalt valitud eesti kirjaniku loomingu põhjal)
 • Inimene 20. sajandi piirsituatsioonis (kirjanduse põhjal)
 • „Mõistusel on väärtus ainult armastuse teenistuses” (A. de Saint-Exupéry)
 • Kunstis on sügavam kurbus ja ülevam rõõm
 • Saastatud keskkond on saastatud mõtlemise vili
 • Mis on sõdade sõnum?
 • Mõtelda oma peaga, see tähendab riskida
 • Tolerantsus enda ja teiste suhtes
 • Ilus õun, uss sees

1999

 • Mida on klassikalisel kirjandusel öelda tänapäeva lugejale?
 • Kuradi mitu nägu (Goethe, Bulgakovi ja/või Tammsaare teoste põhjal)
 • Eestlane ilukirjanduse peeglis
 • Mis on minu Tarkuste Raamat?
 • Ajalool on sõlm sees
 • Veart maa
 • Rahatäht, taevatäht, kirjatäht
 • „Suur aeg nõuab suuri inimesi” (Jaroslav Haðek)
 • Eneseusk ja eneseteostus
 • Paremasse homsesse viivad meid …. (õpilane lõpetab teema)

1998

 • Vaidlen autoriga (vabalt valitud kirjaniku teose või loomingu põhjal)
 • Väärtused, mille eest on makstud eluga (väliskirjanduse põhjal)
 • Naine mehe kõrval (Anton Hansen Tammsaare loomingu põhjal)
 • Kas valida Fausti või Hamleti tee?
 • „Mis on see inimese osa laias ilmas?” (Juhan Viiding)
 • „Üht hüvelist riiki hoiavad püsti neli voorust: tarkus, mehisus, mõõdukud ja õiglus.” (Platon)
 • Eurointegratsioon ja rahvuslik identiteet
 • Kaunid ideaalid ja karm tegelikkus
 • Eestluse elujõu allikad
 • Kunst – kellele ja milleks?

1997

 • „Astusin lihtsate asjade juurde, toetusin lihtsale heale” (Debora Vaarandi) (eesti luule põhjal)
 • Aeg ja inimene (ühe kirjaniku loomingu põhjal)
 • Probleeme eesti kaasaegses proosas
 • Inimene on saladus (väliskirjanduse põhjal)
 • Kunsti kaudu avardub minu maailm
 • Ajakirjandus ühiskonna mõjutajana
 • Oleme muutuste kiirteel
 • Üle kriisi läheb sild
 • „Mida kaugemal tulevik on, seda kaunim ta näib” (Murphy seadus)
 • Aukartus elu ees