Tallinna Reaalkooli andmekaitsetingimused

Tallinna Reaalkool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil ning me kustutame Teie andmed.

  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (PDF)

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

1. Õpilasele alates 1. klassist õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks ().
E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel.
Kool kasutab e-posti keskkonnana Google Gmail´i, seega saab õpilane kasutada oma kontol teisi Google võimalusi (Drive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.

2. Õpilasele alates 5. klassist kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks.
Õpilased alates 5. klassist saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse endanimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja unikaalne.

3. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
Õppetöös kasutatakse peamiselt kooli serverisse installeeritud õpikeskkonda Moodle. Lisaks võidakse kasutada ainetundides teisi õppeainele omaseid e-õppe keskkondi.

4. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

5. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi.
Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil .

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on haridustehnoloog Tiia Niggulis (e-post: )

Viimati uuendatud: 07.09.2020