Õpilaste vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna Reaalkooli klassid õppeaastaks 2020/21 on komplekteeritud.

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022 õppeaastaks

2021/2022. õppeaastaks on 1. klassid komplekteeritud.

Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 5. klassi 2021/2022 õppeaastaks

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 5. klassi 2021.-2022. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest ning vestlused.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel (real.edu.ee) avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimub 17.05.2021-31.05.2021.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis esmaspäeval, 14. juunil 2021 kell 10.00.

Täpsem info: vastuvõtt 5. klassi 2021.-2022. õppeaastaks

Vaata ka: vastuvõtt üleminekuklassidesse

Vastuvõtt 7. klassi 2021/2022 õppeaastaks

2021/2022. õppeaastaks on 7. klassid komplekteeritud.

Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022 õppeaastaks

2021. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.
Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Registreerimine Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsetele toimus Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu 15. veebruarist kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni.

Täpsem info vastuvõtukorrast 10. klass ja ühiskatsete harjutustestide ja põhitestide läbiviimisest

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt vabadele kohtadele 11. klassi

Katsetele (testidele) on võimalik registreerida e-kirja teel aadressil 15. juunil kuni kella 16.00-ni.

Testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast toimuvad Reaalkoolis 16. juunil 2021 algusega kell 9.00. Testide lahendamiseks on aega 2,5 tundi.

Täpsem info: vastuvõtt vabadele kohtadele 11. klassi 2021.–22. õppeaastaks