Vastuvõtt 10. klassi

vastuvõtt

Vastuvõtt gümnaasiumisse 2023.–2024. õppeaastaks

Tallinna nelja kooli ühiskatsed toimuvad laupäeval, 16. märtsil 2024 algusega kell 10.00. Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi paberil.

Neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 17.00 toimus veebis seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Seminari esitluse slaididega saab tutvuda siin.

Ühiskatsed on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2024. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid Tallinna Reaalkoolis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis või Tallinna 21. Koolis.

Ühiskatsetele registreerimine
Registreerumine ühiskatsetele algab 17. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 6. märtsini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise korra ja Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorraga.

Kirjalike testide sooritamine
16. märtsil kell 10.00 läbiviidavate testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, taskukalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel. Kirjalike testide sisu ehk eristuskirjad on leitavad ühiskatsete korraldamise korras. Testide sooritamise kohast teavitatakse infosüsteemi vahendusel.
GAG prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele toimub täiendav kirjalik test prantsuse keeles kl 14.00-14.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis ruumis 106.

Kirjalikest testidest vabastuse taotlemine
Kirjalikest testidest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilisel individuaalsel aineolümpiaadil (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) 8. klassis lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Vabastuse taotlemiseks teeb õpilane vastava märke infosüsteemis ja laadib enda jooksva õppeaasta hinnetelehe hiljemalt 6. märtsil. Lähtuvalt õppesuunast vaadatakse kõik taotlused üle. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 9. märtsil 2024 infosüsteemis. Vabastuse saanud kandideerija kirjalikud testid hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama kirjalikud testid.

Hinnetelehed
Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 16. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust kirjalikest testidest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 6. märtsil.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File → Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Jooksvate küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastme õppealajuhataja Martin Saare poole: .
Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi õppekava, õppesuundade ja valikkursuste kohta saad lähemalt lugeda siit.

Kirjalike testide näidisülesanded: eesti keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest, inglise keele näidistest.

Kirjalike testide tulemused ja vestlusele kutsumise / mitte kutsumise otsused tehakse teatavaks Ühiskatsete infosüsteemis 28. märtsil kl 16.00.

Vestlused
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 1.-5. aprill 2024;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 8.-12. aprill 2024;
Tallinna Reaalkooli vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 15. aprill 2024.
Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.