Robootika

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2019/2020

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil (2.-3. klass)

Sihtrühm: 2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil või 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).

Robootika alustega tutvumine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm NXT komplektide baasil. Õpitakse tundma baasriistvara, so juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist blokkskeemide abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO EV3 baaskursuse (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Õpilased on juba omandanud robootika ja programmeerimise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi praktilistes ülesannetes, imiteeritakse tavaelus olevaid probleeme ja püütakse leida neile sobivaid lahendusi. Suur rõhku pannakse erinevate masinate ehitamisele. Õpitakse tundma ning ehitama erinevaid mehhanisme, ülekandeid ja konstruktsioone. Ehitatakse paaris ja meeskonnatööna erinevaid masinaid, mis lahendavad mingisuguseid probleeme või täidavad ülesandeid. Peetakse omavahelisi võistlusi. Õpe ja ehitamine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 ja Nxt komplektide ning nende laienduste baasil.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootikaklubi Lego Mindstorm baasil edasijõudnutele (4.-7. klass)

Sihtrühm: 4.-7. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi baas ja jätkukoolituse ning on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse.
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 16.00 – 17.30, 25 korda õppeaastas. Kolm võistluspäeva väljaspool ringiruume.
Toimumiskoht: Tatari 3, 4. korrus
Ringi juhendab õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuta (maksimaalselt saab osaleda ringis 20 õpilast. Ringi arvatakse õpilased, kellel on vähemalt kahe aastane Lego Mindstorm EV3 kasutamise kogemus. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.)
Ring alustab: 18. septembrist

Robotiklubi eesmärgiks on pakkuda praktilist väljundit Lego Mindstormi platvormiprogrammeerimis- ja ehitamiskogemustega õpilastele, mille käigus süvendatakse ja arendatakse robotite ehitamise käigus oma mehhaanika- ja programmeerimisalaseid teadmisi. Õpilased on omandanud robootika ja ehitamise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi ja oskusi praktilistes ülesannetes ning selle käigus omandatakse uusi oskusi ja teadmisi. Ehitatakse erinevaid võistlusmasinaid, peetakse omavahelisi võistlusi ning valmistutakse robootikavõistlusteks – Robotex; First Lego League, Robomiku Lahing

Soovin registreerida:

  • Kool
  • vajalik võistlustele registreerimisel
  • veendu, et kool teaks, kellega vajadusel ühendust võtta
  • Kirjuta lahtrisse õppeaastate kaupa, millistes Lego Minstorm EV3 seotud huviringides Sa oled osalenud, selle ringi juhendaja nimi ning millistel robootika-alastel võistlustel Sa oled osalenud (tulemus).

Korraldab Tallinna Reaalkool

Reaalkooli Robotistuudio (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg:
Toimumiskoht:
Juhendajad:
Ring on tasuta

Kursuse käigus alustame NXT, EV3 ja TETRIX platvormide kasutamisest ning valmistume Robotex võistluseks. Võistluseks valmistumise protsess hõlmab endas õpilaste võistlus valikute soovidele vastavalt võistluste idee ja teostuse läbi töötamist, robotiplatvormi valikut ning sellega tutvumist, robotiplatvormi käsitlemist ning roboti valmimist + programmeerimist. Roboteid programeerime C-laadses keeles NXC. Aasta jooksul valmistume veel Eesti sisesteks võistlusteks ning liigume edasi robotiplatvormidelt 0-ist ehitatud robotite ehitamisele. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks.

Soovin registreerida:

  • Kool
  • vajalik võistlustele registreerimisel

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool.

Viimati muudetud: 02.09.2019