Robootika

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2022/2023

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 8.00–8.50 või teisipäeviti kell 8.00–8.50 või teisipäeviti kell 13.05–13.55
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143
Ring on tasuline: kuutasu 25€

Registreerimine: https://forms.gle/kz1W8s7sm2ub9oYTA

Ring alustab tööd 19. septembrist

Ringis õpitakse tundma robotite põhikomponente, kontrollerit, andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara ja uusima Lego Spike Essential abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143
Ring on tasuline: kuutasu 35€

Registreerimine: https://forms.gle/kz1W8s7sm2ub9oYTA

Ring alustab tööd 20. septembrist

Ringis õpitakse tundma robotite põhikomponente, kontrollerit, andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara ja uusima Lego Spike Essential abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil (2.-3. klass)

Sihtrühm: 2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil või 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus (3.-5. klass)

Sihtrühm: 3.-9. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO EV3 baaskursuse (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootikaklubi Lego platvormidel edasijõudnutele (4.-9. klass)

Sihtrühm: 4.-9. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi või Spike Prime baas ja jätkukoolituse ning/või on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse.
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 16.00-17.30
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus
Ringi juhendab: õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuta. Maksimaalselt saab osaleda ringis 20 õpilast. Ringi arvatakse õpilased, kellel on vähemalt kahe aastane Lego robootika kasutamise kogemus. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Registreerimine: robootikaklubi Lego platvormidel edasijõudnutele

Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

"*" indicates required fields

Kool
vajalik võistlustele registreerimisel
veendu, et kool teaks, kellega vajadusel ühendust võtta
Kirjuta lahtrisse õppeaastate kaupa, millistes Lego Minstorm EV3 seotud huviringides Sa oled osalenud, selle ringi juhendaja nimi ning millistel robootika-alastel võistlustel Sa oled osalenud (tulemus).

Ring alustab: 20. septembril

Robotiklubi eesmärgiks on pakkuda praktilist väljundit Lego platvormidel programmeerimis- ja ehitamise kogemustega õpilastele, mille käigus süvendatakse ja arendatakse robotite ehitamise käigus oma mehhaanika- ja programmeerimisalaseid teadmisi. Õpilased on omandanud robootika ja ehitamise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi ja oskusi praktilistes ülesannetes ning selle käigus omandatakse uusi oskusi ja teadmisi. Ehitatakse erinevaid võistlusmasinaid, peetakse omavahelisi võistlusi ning valmistutakse robootikavõistlusteks – Robotex; First Lego League, Robomiku Lahing

Korraldab Tallinna Reaalkool

 

Reaalkooli Robotistuudio (7.-12. klass). NB! Huviringi õppeaastal 2022/2023 ei avata.

Õppeaastal 2022/2023 ringi ei avata.

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: 
Toimumiskoht:
Juhendaja: 
Ring on tasuta

Kursuse käigus alustame Arduino platvormi kasutamisest. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks. Ehitame Matrix, Tetrix komplektide baasil erinevaid mehhanisme ja masinaid. Aasta jooksul valmistume veel Eesti sisesteks võistlusteks ning liigume edasi robotiplatvormidelt 0-ist ehitatud robotite ehitamisele. Võistluseks valmistumise protsess hõlmab endas õpilaste võistlus valikute soovidele vastavalt võistluste idee ja teostuse läbi töötamist, robotiplatvormi valikut ning sellega tutvumist, robotiplatvormi käsitlemist ning roboti valmimist + programmeerimist.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 05.09.2022