Robootika

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2021/2022

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 8.00–8.50 või teisipäeviti kell 8.00–8.50 või teisipäeviti kell 13.05–13.55
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143
Ring on tasuline: aastamaks 160 eurot.
Ring alustab tööd 13. septembrist

Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil (2. klass)

Sihtrühm: 2. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 14.00-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Liia Tammes, kontakttelefon 5194 4143.
Ring on tasuline: aastamaks 2. klassis 200 eurot.
Ring alustab tööd 14. septembrist

Tund erineb 1. klassis läbitavatest teemadest. Ringis õpitakse tundma robotite põhi komponente, juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid). Programmeerimine toimub lihtsa piktogrammilise tarkvara abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde, arendades laste tehnilist mõtlemist, probleemide lahendamise võimet ja meeskonnatööd. Võtame osa kevadel toimuvast FLL ja Robotex nooremate vanuserühmade näitusest. Aasta jooksul saadakse kokku 30 korda. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab erahuvikool RoboKaru

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil (2.-3. klass)

Sihtrühm: 2. klassi õpilane, kes on läbinud kursuse LEGO õppeotstarbeliste WeDo 2.0 komplektide baasil või 3. klassi õpilane (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).

Robootika alustega tutvumine toimub LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm NXT komplektide baasil. Õpitakse tundma baasriistvara, so juhtimiskeskust (aju), andureid (sisendid) ja mootoreid (väljundid), tarkvara kasutamist blokkskeemide abil. Õpitakse läbi erinevate praktiliste tööde. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 20 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootika LEGO õppeotstarbeliste Mindstorm EV3 komplektide baasil – jätkukursus (3.-9. klass)

Sihtrühm: 3.-9. klassi õpilased, kes on läbinud LEGO EV3 baaskursuse (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Õpilased on juba omandanud robootika ja programmeerimise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi praktilistes ülesannetes, imiteeritakse tavaelus olevaid probleeme ja püütakse leida neile sobivaid lahendusi. Suur rõhku pannakse erinevate masinate ehitamisele. Õpitakse tundma ning ehitama erinevaid mehhanisme, ülekandeid ja konstruktsioone. Ehitatakse paaris ja meeskonnatööna erinevaid masinaid, mis lahendavad mingisuguseid probleeme või täidavad ülesandeid. Peetakse omavahelisi võistlusi. Õpe ja ehitamine toimub LEGO õppeotstarbeliste komplektide ning nende laienduste baasil (NXT; EV3; Spike). Maksimaalselt saab ringis osaleda 20 õpilast. Aasta jooksul saadakse kokku 25 korda.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine: robootika

Robootikaklubi Lego platvormidel edasijõudnutele (4.-9. klass)

Sihtrühm: 4.-9. klassi õpilased (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool), kes on läbinud Lego Mindstormi baas ja jätkukoolituse ning on saanud eelnevate ringide juhendajalt soovituse.
Toimumisaeg:teisipäeviti kell 16.00-17.30
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus
Ringi juhendab: õpetaja Ahti Pent
Ring on tasuta (maksimaalselt saab osaleda ringis 20 õpilast. Ringi arvatakse õpilased, kellel on vähemalt kahe aastane Lego Mindstorm EV3 kasutamise kogemus. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.)

Ring alustab: 21. septembrist 

Robotiklubi eesmärgiks on pakkuda praktilist väljundit Lego platvormidel programmeerimis- ja ehitamise kogemustega õpilastele, mille käigus süvendatakse ja arendatakse robotite ehitamise käigus oma mehhaanika- ja programmeerimisalaseid teadmisi. Õpilased on omandanud robootika ja ehitamise alused. Nüüd rakendatakse oma teadmisi ja oskusi praktilistes ülesannetes ning selle käigus omandatakse uusi oskusi ja teadmisi. Ehitatakse erinevaid võistlusmasinaid, peetakse omavahelisi võistlusi ning valmistutakse robootikavõistlusteks – Robotex; First Lego League, Robomiku Lahing

Korraldab Tallinna Reaalkool

 

Reaalkooli Robotistuudio (7.-12. klass)

Õppeaastal 2021/2022 ringi ei avata.

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: 
Toimumiskoht:
Juhendaja: 
Ring on tasuta

Kursuse käigus alustame Arduino platvormi kasutamisest. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks. Ehitame Matrix, Tetrix komplektide baasil erinevaid mehhanisme ja masinaid. Aasta jooksul valmistume veel Eesti sisesteks võistlusteks ning liigume edasi robotiplatvormidelt 0-ist ehitatud robotite ehitamisele. Võistluseks valmistumise protsess hõlmab endas õpilaste võistlus valikute soovidele vastavalt võistluste idee ja teostuse läbi töötamist, robotiplatvormi valikut ning sellega tutvumist, robotiplatvormi käsitlemist ning roboti valmimist + programmeerimist.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 25.08.2021