Koolisisesed projektid

5. klasside aineteülene draamaprojekt

 • Projekti eesmärk on arendada õpilastes loovust, eneseväljendusoskust, suhtlemisoskust, eneseregulatsiooni ja ettevõtlikkust. Draamaõpetaja teeb omakorda koostööd emakeele-, kunstiõpetuse-, käsitöö-, tehnoloogia-, informaatika- ja muusikaõpetajatega ning õppeaasta lõpus toimub avalik esinemine – rühmatöös valminud minilavastuste ja lavamakettide esitlemine.
 • Täpsemalt

Teatriprojekt

 • Lühitutvustus: korra aastas külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
 • Eestvedajad, vastutajad: REK
Projekt „Tallinna Reaalkooli rohetehnoloogia õppelaagrid“
 • 2022
 • KIKi meede: (Kliima.7.01.22-0123)
 • Projekti eesmärgiks on suurenda Tallinna Reaalkooli õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiatest. 10. klassi õpilased omandavad Taltechi Särghaua õppebaasis teoreetilisi teadmisi Maa kliima muutustest ja rohetehnoloogiatest, külastavad Kurgja talu, Järvakandi klaasimuusemi ning tutvuvad klassitööstuse ringmajandusega.
 • Projekti toetas Eesti riik, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt “Tallinna Reaalkooli põhikooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal.”

 • 2022-2023
 • KIKi meede: (RE.4.05.22-0027)
 • Kõik Tallinna Reaalkooli 1.-9. klassid osalevad ühel loodus-ja keskkonnahariduslikul õppekäigul. Õppekäigud toimuvad koostöös Anija mõisa, Ubari Loodustarkusekeskuse, Aegviidu RMK keskuse, Silma Õpikoja ja MTÜ Loodusmaaga.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt “Jätkusuutlik maapõueressursside kasutamine Eestis”. Praktikalaager Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilastele.

 • 2021
 • Taltechi Särgahaua õppebaasis saavad õpilased ettekujutuse maavarade kaevandamise ja töötlemise põhitõdedest ning kuidas maapõuevara kui taastumatut ressurssi arukalt ja säästvalt kasutada. Õpilased saavad ülevaate geoloogilise uuringu metoodikast ja keemia- ning füüsikateadmiste rakendusvõimalustest loodusteadustes.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Projekt „Tallinna Reaalkooli põhikooli õpilaste loodushariduslikud õppekäigud 2019/20 õppeaastal“.

 • 2019-2020
 • Kõik Tallinna Reaalkooli 1.-9. klassid osalesid ühel loodus-ja keskkonnahariduslikul õppekäigul.
 • Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Keskkonna projekt “Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks.”

 • 2012
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks (7.02.2012)
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Viimsi Rannarahva muuseumis (8.05.2012)
 • Õppekäigud Nõva RMK puhkealale ja Tsitre-Muuksi loodusrajale (21.05.2012)
 • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Andres Raa