Koolisisesed projektid

Teatriprojekt

  • Lühitutvustus: korra aastas külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
  • Eestvedajad, vastutajad: REK

Keskkonna projekt “Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks”

  • 2012
  • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks (7.02.2012)
  • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Viimsi Rannarahva muuseumis (8.05.2012)
  • Õppekäigud Nõva RMK puhkealale ja Tsitre-Muuksi loodusrajale (21.05.2012)
  • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Andres Raa