Muusika

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2022/2023

Mudilaskoor (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 13.00–13.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Katri Veskimeister
Ring on tasuta
Ring alustab 16. septembril
Registreerimine: registreerida ei ole vaja, kõik soovijad on oodatud

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool

Poistekoor (1. klass)

Sihtrühm: 1. klassi poisid (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 13.00–13.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja, ruum nr 1
Ringi juhendab: Heli Roos
Ring on tasuta
Ring alustab 9. septembril.
Registreerimine: registreerida ei ole vaja, kõik soovijad on oodatud

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool

Reaali kooristuudio (1.-4. klass)

Sihtrühm: 1.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Täpsem info: muusika

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Kitarriõpe (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Tegemist on klassikalise kitarri individuaalõppega.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine

Soololaul (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Soololaul on mõeldud musikaalsetele õpilastele, kes soovivad arendada oma lauluoskust individuaaltunnis. Tunnid toimuvad vastavalt laulja valikule 1-2 korda nädalas ning kujundatakse iga õpilase muusikalist taset ning individuaalseid eesmärke arvesse võttes.
Tunnis on olulisel kohal hääleseade, mille käigus õpitakse tundma, valdama ja hoidma oma lauluhäält ning seda rakendama õpilasele sobivas ja meeldivas repertuaaris. Õpitakse häält hingamisega toetama ning pööratakse tähelepanu heale diktsioonile ja laulude sisulisele esitusele. Samuti arendatakse laulja vokaalseid oskusi, hääleulatust ning tutuvustatakse erinevaid vokaaltehnikaid ja -stiile. Tunnis valmistatakse ette ka esinemisnumbreid kontsertidel üles astumiseks ning õpitakse kõike lavaga seonduvat: lavaeetikat, kuidas laval olla ja lavale tulla, koostööd lavapartnerite ja pillimängijatega ning toimetulekut lavanärviga.
Soololaulu õpilastel on võimalus esineda solistina kooli kontsertidel ja üritustel ning soololauluõhtutel.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info: muusika

Klaveriõpe (1.- 12. klass)

Sihtrühm: 1.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info: muusika

Mudilaskoor (2.-4. klass)

Sihtrühm: 2.-4. klasside tüdrukud (Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 8.00-8.45
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 58
Koori juhendab: õpetaja Keili Simastel
Registreerimine: õpetaja juures
Ring on tasuta
Ring alustab 9. septembril

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Poistekoor (2.-7. klass)

Sihtrühm: 2.-6. klassi poisid (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti 8.00-8.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107 või aula
Ringi juhendab: õpetaja Heli Roos
Ring on tasuta
Ring alustab 9. septembril
Kõik endised lauljad on oodatud. Registreerimine ainult uutele lauljatele:

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Reaali kooristuudio (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Täpsem info: muusika

Reaali Kooristuudio loodi 2007. aastal, et pakkuda muusikaliselt andekamatele õpilastele paremaid enesetäiendamise ja –teostamise võimalusi. Koori töös osalemise eelduseks on hea viisipidamisoskus. Koori õppekavas on olulisel kohal noodiõpetus ja hääleseade. Algselt algklasside õpilastele loodud koor on tänaseks kasvanud põhikooli lõpuklassideni. Osaletud on laulupidudel, mudifestil, popkooripeol. Esinetud kooli kontsertidel ja aktustel, Estonia Kontserdisaalis, Niguliste ja Rootsi-Mihkli kirikus, Eesti Pangas, Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja kunstnik Anu Raua juures Heimtalis. Koor on teinud koostööd Eesti Naislaulu Seltsiga. Esinetud on koos Tehnikaülikooli naiskoori, Teaduste Akadeemia naiskoori, Eesti Koorijuhtide naiskooriga ning neidudekooridega Ellerhein, Kurekell, Leelo, Argentum vox ja Canzone. Koor on tutvunud erinevate muusikastiilidega Gregoriuse laulust ooperini ja regilaulust muusikalini. 2011. aastal osaleti Europa Cantat’i ooperikooride töötoas, mis lõppes suurejoonelise lavastusega Pärnu Kontserdimajas, kus tulid ettekandele tuntud ooperikoorid ooperitest „Carmen”, „Aida”, „Jevgeni Onegin” jne. 2018 toimus Europa Cantat Tallinnas, kus osaleti muusikali-ja popmuusika töötubades ning anti kontserdid Vene Kultuurikeskuses ja Vene teatris. EV 100 ürituste raames esineti veebruaris 2018 Stockholmis Püha Jakobi kirikus ning 2019 aprillis Helsingi Alppila kirikus.

Konkursid:

  • 2012 I koht B-kategoorias vabariiklikul lastekooride konkursil Türil
  • 2012 I koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias Krakowi rahvusvahelisel advendi-ja jõululaulude konkursil
  • 2014 III koht ja hõbediplom Praha rahvusvahelisel koorikonkursil
  • 2015 II koht noortekooride kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil “Tallinn 2015”
  • 2015 I koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias ning I koht ja kulddiplom folkloori kategoorias Kreekas Kalamatas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil
  • 2017 I koht ja kulddiplom lastekooride kategoorias ning II koht ja kulddiplom folkloori kategoorias Hispaanias Calellas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil. Lisaks pälvis dirigent Heli Roos konkursi parima dirigendi preemia.
  • 2019 I koht ja kulddiplom lastekooride kategoorias ning osalemine konkursi Grande Prix voorus Itaalias Riva del Gardas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool

Lastekoor (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klasside tüdrukud (Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti 14.45-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107 või aula
Koori juhendab: õpetaja Heli Roos
Registreerimine: registreerimiseks võta ühendust muusikaõpetajaga
Ring on tasuta
Ring alustab 5. septembril.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Põhikooli kammerkoor (8.-9. klass)

Juhul, kui lauljaid on piisavalt, alustab kammerkoor tööd II perioodist.

Sihtrühm: 8.-9. klasside hästi viisi pidavad tüdrukud ja poisid (Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107

Ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Segakoor (10.-12. klass)

Sihtrühm: 10.-12. klass
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 14.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107
Juhendaja: õpetaja Eve Karp

Ring on tasuta

Segakooris laulmine eeldab varasemat laulukogemust ning mõningast noodilugemise oskust. Esinetakse kooli üritustel ja aktustel ning võetakse osa laulupidudest ja konkurssidest. Harjutatakse kõik koos üks kord nädalas, kuid vajadusel toimuvad lisaproovid häälerühmadele ning individuaalsed ettelaulmised. Igal aastal korraldatakse ka laululaager.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Ansamblid ja solistid (10.-12. klass)

Sihtrühm: 10.-12. klass
Toimumisaeg: teisi- ja kolmapäeviti
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass
Juhendaja: õpetaja Eve Karp

Ring on tasuta

Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osaleda peale segakoori ka erinevates ansamblites ning saada juhendamist esinemiseks solistina. Koosseisud pannakse kokku jooksvalt olemasolevatest sobivatest häältest ja pillidest.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 31.08.2022