Muusika

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2021/2022

Mudilaskoor (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 13.00–13.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja
Ringi juhendab: õpetaja Katri Veskimeister
Ring on tasuta
Ring alustab 17. septembril
Registreerimine: registreerida ei ole vaja, kõik soovijad on oodatud

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool

Poistekoor (1. klass)

Sihtrühm: 1. klassi poisid (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 13.00–13.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli Väike maja, ruum nr 1
Ringi juhendab: Heli Roos
Ring on tasuta
Ring alustab 3. septembril.
Registreerimine: registreerida ei ole vaja, kõik soovijad on oodatud

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool

Reaali kooristuudio (1.-4. klass)

Sihtrühm: 1.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti 13.45–15.00 ja neljapäeviti kell 13.15–14.30
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 58
Ringi juhendab: õpetaja Katri Veskimeister
Ring on tasuline: aastamaks 180€, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 20€.
Ring alustab tööd 6. septembrist
Registreerimine: koori pääsemise eelduseks on hea viisipidamine. Registreerimiseks võtta ühendust muusikaõpetajaga e-posti aadressil:

Reaali Kooristuudio loodi 2007. aastal, et pakkuda muusikaliselt andekamatele õpilastele paremaid enesetäiendamise ja –teostamise võimalusi. See koor on tasuline, töötab 2 korda nädalas ja sinna pääseb katsetega. Koori õppekavas on olulisel kohal noodiõpetus ja hääleseade. Algselt algklasside õpilastele loodud koor on tänaseks kasvanud põhikooli lõpuklassideni. Osaletud on laulupidudel, mudifestil, popkooripeol, kooli kontsertidel ja aktustel. 2011. aastal osaleti Europa Cantat’i ooperikooride töötoas, mis lõppes suurejoonelise lavastusega Pärnu Kontserdimajas, kus tulid ettekandele tuntud ooperikoorid ooperitest „Carmen”, „Aida”, „Jevgeni Onegin” jne. Vabariiklikul lastekooride konkursil Türil saavutati I koht B-kategoorias. Kooristuudio vanemad neiud tõid 2012. aasta detsembris Krakowi rahvusvaheliselt advendi-ja jõululaulude konkursilt noortekooride kategoorias kulddiplomi ja I koha ning nooremad tüdrukud 2014. aasta jaanuaris Praha rahvusvaheliselt koorikonkursilt hõbediplomi ja III koha. 2015 aastal võitis koor rahvusvahelisel koorikonkursil “Tallinn 2015” noortekooride kategoorias II koha ja Kreekas Kalamatas toimunud koorikonkursil kulddiplomi ja I koha nii rahvamuusika kategoorias kui tütarlastekooride kategoorias. 2017 osaleti Hispaanias Calellas rahvusvahelisel koorikonkursil ning tulemuseks kaks kulddiplomit I kohaga lastekooride kategoorias ja II kohaga rahvamuusika kategoorias, lisaks pälvis dirigent Heli Roos konkursi parima dirigendi preemia. EV 100 ürituste raames esineti veebruaris 2018 Stockholmis Püha Jakobi kirikus. Sama aasta aprillis tähistas Kooristuudio kontserdiga 10 sünnipäeva. Selle aja jooksul on antud ka mitmeid iseseisvaid kontsert: Niguliste kirikus vaimuliku kavaga, Reaalkooli aulas hällilauludest koosneva kavaga, lauldud on Viljandi Pärimusmuusika aidas ja Heimtalis kunstnik Anu Raua juures. 2019. aasta suvel saime osa Tallinnas toimunud Europa Cantati töötubadest ja kontsertidest muusikali- ja popmuusika ateljeedes.

Reaali Kooristuudio mudilaskoor eraldi koorina alustas tegevust 2014. aasta sügisel. Esinemas on käidud Niguliste, Rootsi-Mihkli ning Toomkirikus, Estonia kontserdisaalis, Lastekirjanduse Keskuses, Vanalinna Päevadel, traditsioonilistel Reaalkooli kevadkontsertidel nii tütarlastekooriga koos kui ka eraldi koorina. 2016/17 õppeaastal keskendusime laulupeo repertuaari omandamisele ning saime ettelaulmisel 1. kategooria. 2017/18 õppeaasta möödus kooristuudio 10. juubelikontserdiks valmistudes, osalesime ka suvel Europa Cantati ateljees From Shrek to Oceania. 2018/19 õppeaasta möödus üldlaulupeo repertuaari omandades, aga traditsiooniliselt osalesime ka Reaalkooli talve- ning kevadkontsertidel ning Tallinna Kesklinna Põhikooli juubelietendusel Vene Teatris.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Kitarriõpe (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Tegemist on klassikalise kitarri individuaalõppega.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine

Soololaul (1.-9. klass)

Sihtrühm: 1.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Soololaul on mõeldud musikaalsetele õpilastele, kes soovivad arendada oma lauluoskust individuaaltunnis. Tunnid toimuvad vastavalt laulja valikule 1-2 korda nädalas ning kujundatakse iga õpilase muusikalist taset ning individuaalseid eesmärke arvesse võttes.
Tunnis on olulisel kohal hääleseade, mille käigus õpitakse tundma, valdama ja hoidma oma lauluhäält ning seda rakendama õpilasele sobivas ja meeldivas repertuaaris. Õpitakse häält hingamisega toetama ning pööratakse tähelepanu heale diktsioonile ja laulude sisulisele esitusele. Samuti arendatakse laulja vokaalseid oskusi, hääleulatust ning tutuvustatakse erinevaid vokaaltehnikaid ja -stiile. Tunnis valmistatakse ette ka esinemisnumbreid kontsertidel üles astumiseks ning õpitakse kõike lavaga seonduvat: lavaeetikat, kuidas laval olla ja lavale tulla, koostööd lavapartnerite ja pillimängijatega ning toimetulekut lavanärviga.
Soololaulu õpilastel on võimalus esineda solistina kooli kontsertidel ja üritustel ning soololauluõhtutel.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine

Mudilaskoor (2.-4. klass)

Sihtrühm: 2.-4. klasside tüdrukud (Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 8.00-8.45
Toimumiskoht: Tallinna Kesklinna Põhikool (Pärnu mnt 11), ruum nr 33
Koori juhendavad: õpetaja Keili Simastel
Registreerimine: õpetaja juures
Ring on tasuta
Ring alustab 3. septembril

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Poistekoor (2.-6. klass)

Sihtrühm: 2.-6. klassi poisid (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti 8.00-8.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107 või aula
Ringi juhendab: õpetaja Heli Roos
Ring on tasuta
Ring alustab 30. augustil. Uued lauljad on oodatud ka 3. septembril.
Registreerimine: registreerimiseks võta ühendust muusikaõpetajaga

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Reaali kooristuudio (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti kell 14.45-16.00 ja neljapäeviti kell 15.30-16.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107 või aula
Ringi juhendab: õpetaja Heli Roos, koori hääleseadja on Marie Roos
Ring on tasuline: aastamaks on 90€, mida on võimalik tasuda kuude kaupa à 10€
Registreerimine: registreerimiseks võta ühendust muusikaõpetajaga
Ring alustab tööd 30. augustil kell 14.00. Uued lauljad on oodatud ka 2. septembril.

Reaali Kooristuudio loodi 2007. aastal, et pakkuda muusikaliselt andekamatele õpilastele paremaid enesetäiendamise ja –teostamise võimalusi. Koori töös osalemise eelduseks on hea viisipidamisoskus. Koori õppekavas on olulisel kohal noodiõpetus ja hääleseade. Algselt algklasside õpilastele loodud koor on tänaseks kasvanud põhikooli lõpuklassideni. Osaletud on laulupidudel, mudifestil, popkooripeol. Esinetud kooli kontsertidel ja aktustel, Estonia Kontserdisaalis, Niguliste ja Rootsi-Mihkli kirikus, Eesti Pangas, Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja kunstnik Anu Raua juures Heimtalis. Koor on teinud koostööd Eesti Naislaulu Seltsiga. Esinetud on koos Tehnikaülikooli naiskoori, Teaduste Akadeemia naiskoori, Eesti Koorijuhtide naiskooriga ning neidudekooridega Ellerhein, Kurekell, Leelo, Argentum vox ja Canzone. Koor on tutvunud erinevate muusikastiilidega Gregoriuse laulust ooperini ja regilaulust muusikalini. 2011. aastal osaleti Europa Cantat’i ooperikooride töötoas, mis lõppes suurejoonelise lavastusega Pärnu Kontserdimajas, kus tulid ettekandele tuntud ooperikoorid ooperitest „Carmen”, „Aida”, „Jevgeni Onegin” jne. 2018 toimus Europa Cantat Tallinnas, kus osaleti muusikali-ja popmuusika töötubades ning anti kontserdid Vene Kultuurikeskuses ja Vene teatris. EV 100 ürituste raames esineti veebruaris 2018 Stockholmis Püha Jakobi kirikus ning 2019 aprillis Helsingi Alppila kirikus.

Konkursid:

  • 2012 I koht B-kategoorias vabariiklikul lastekooride konkursil Türil
  • 2012 I koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias Krakowi rahvusvahelisel advendi-ja jõululaulude konkursil
  • 2014 III koht ja hõbediplom Praha rahvusvahelisel koorikonkursil
  • 2015 II koht noortekooride kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil “Tallinn 2015”
  • 2015 I koht ja kulddiplom noortekooride kategoorias ning I koht ja kulddiplom folkloori kategoorias Kreekas Kalamatas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil
  • 2017 I koht ja kulddiplom lastekooride kategoorias ning II koht ja kulddiplom folkloori kategoorias Hispaanias Calellas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil. Lisaks pälvis dirigent Heli Roos konkursi parima dirigendi preemia.
  • 2019 I koht ja kulddiplom lastekooride kategoorias ning osalemine konkursi Grande Prix voorus Itaalias Riva del Gardas toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool.

Lastekoor (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klasside tüdrukud (Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumisaeg: esmaspäeviti 14.45-15.30
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107 või aula
Koori juhendab: õpetaja Heli Roos
Registreerimine: registreerimiseks võta ühendust muusikaõpetajaga
Ring on tasuta
Ring alustab tööd 30. augustil kell 14.00. Uued lauljad on oodatud ka 2. septembril.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Põhikooli kammerkoor (8.-9. klass)

Õppeaastal 2021/2022 ringi ei avata

Sihtrühm: 8.-9. klasside hästi viisi pidavad tüdrukud ja poisid (Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumisaeg:
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107
Koori juhendab:
Registreerimine:
Ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Segakoor (10.-12. klass)

Sihtrühm: 10.-12. klass
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 14.45
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass 107
Juhendaja: õpetaja Eve Karp
Ring on tasuta

Segakooris laulmine eeldab varasemat laulukogemust ning mõningast noodilugemise oskust. Esinetakse kooli üritustel ja aktustel ning võetakse osa laulupidudest ja konkurssidest. Harjutatakse kõik koos üks kord nädalas, kuid vajadusel toimuvad lisaproovid häälerühmadele ning individuaalsed ettelaulmised. Igal aastal korraldatakse ka laululaager.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Ansamblid ja solistid (10.-12. klass)

Sihtrühm: 10.-12. klass
Toimumisaeg: teisi- ja kolmapäeviti
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), muusikaklass
Juhendaja: õpetaja Eve Karp
Ring on tasuta

Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osaleda peale segakoori ka erinevates ansamblites ning saada juhendamist esinemiseks solistina. Koosseisud pannakse kokku jooksvalt olemasolevatest sobivatest häältest ja pillidest.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 25.08.2021