Vastuvõtt 2022.–23. õppeaastaks. Lisatud 5. klassi testide tulemused

vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 1. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023 õppeaastaks

Registreerimine kooliküpsusuuringule oli avatud 24. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2022. 1. klassi kooliküpsusuuring toimus 12.-13. veebruaril 2022. Tulemused

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 5. klassi

Tutvu testide tulemustega siit.

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest ning vestlused.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel (real.edu.ee) avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimus 04.05.2022-03.06.2022.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis kolmapäeval, 15. juunil 2022 kell 12.00.

Testide tulemused ja otsus vestlustele kutsumise või mittekutsumise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 20.06.2022 personaalselt kooli koduleheküljel Infosüsteemi kaudu. Testide tulemuste põhjal tekkinud pingerida ei avalikustata.

Täpsem info: Vastuvõtt 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks

Vastuvõtt 7. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 7. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 7. klassi 2022/2023 õppeaastaks

Testidele registreerimine toimus 15.-28. veebruarini Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. 02.04.2022 vastuvõtutestide tulemused on leitavad Infosüsteemist.

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 10. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023 õppeaastaks

2022. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Registreerumine ühiskatsetele toimus 14. veebruarist kuni 28. veebruarini Ühiskatsete Infosüsteemis.

Täpsem info: vastuvõtt 10. klassi

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtu tingimused 10. klassi

Vastuvõtt 11. klassi

Vastuvõtt 11. klassi 2022/2023 õppeaastaks

Tallinna Reaalkool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2022.–2023. õa 11. klassi. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi avaliku konkursi korras.

Katsetele (testidele) on võimalik registreerida e-kirja teel aadressil 14. juunil kuni kella 16.00-ni. Testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast toimuvad Reaalkoolis kolmapäeval, 15. juunil 2022 algusega kell 10.00 ruumis 111. Testide lahendamiseks on aega 2,5 tundi.

Täpsem info: vastuvõtt vabadele kohtadele 11. klassi 2022.–23. õppeaastaks