Õpilaste vastuvõtt

vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

  • 2019/2020. õppeaastaks on klassid komplekteeritud.
  • 1. klassi kooliküpsusuuring 2020/21. õppeaastaks toimub 15.-16. veebruaril.
  • Registreerimine kooliküpsusuuringule algab 21. jaanuaril kell 10.00 kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu ja on avatud 30. jaanuarini.
  • Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt üleminekuklassidesse