Vastuvõtt

 • Vastuvõtt 1. klassi
  • Kooliküpsusuuring 1. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimub 17.- 18. veebruar.
  • Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub 22. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.
 • Vastuvõtt 7. klassi
  • Sisseastumistestid 7. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad 17. märtsil 2018 algusega kell 11.00.
  • Testile registreerimine toimub 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani Tallinna Reaalkooli  veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.
 • Vastuvõtt 10. klassi
  • Ühiskatsed 10. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad 17. märtsil 2018 algusega kell 10.00
  • Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella 23.59-ni.
 • Vastuvõtt üleminekuklassidesse
  • 2017.-2018. õa on II – VI, VIII ja IX klassid komplekteeritud.