Vastuvõtt vabale kohale 11. klassi 2024.–25. õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna Reaalkool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2024.–2025. õa 11. klassi. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi avaliku konkursi korras. Katsetele (testidele) on võimalik registreerida e-kirja teel aadressil 13. juunil kuni kella 16.00-ni.

Testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast toimuvad Reaalkoolis reedel, 14. juunil 2024 algusega kell 10.00 ruumis 111. Testide lahendamiseks on aega 2,5 tundi.

Testidele tulijatel palume võtta kaasa:

  • õpilaspilet;
  • õpilaspäevik, kui on;
  • klassitunnistuse kinnitatud koopia;
  • joonestus- ja kirjutusvahendid;
  • taskuarvuti;
  • vahetusjalatsid.

Katsete tulemused avaldatakse hiljemalt 21. juunil e-kirja teel.

Tallinna Reaalkooli õppekava on kooli kodulehel. Probleemide ja tekkinud küsimustega pöörduda e-kirja teel aadressil .