Dokumentide vastuvõtt 10. klassi

vastuvõtt

Hea Tallinna Reaalkooli tulevane 142. lend!

Siit leiad olulise info dokumentide esitamiseks, et alustada õpinguid Tallinna Reaalkooli gümnaasiumis. Palume saata kõik dokumendid (punktid 1–4) e-kirjaga aadressil hiljemalt 25. juunil.

 1. Avaldus
  Avalduse blanketi leiate kooli kodulehelt:  “Avaldus 10.-12. klassi astumiseks (PDF)”
  Dokumendi täitmiseks arvutis tehke palun failis olevatel värvilistel aladel hiirega klõps. Pärast
  muudatuste tegemist palun salvestage dokument.
  See dokument on tarvis digitaalselt allkirjastada nii õpilasel kui ka vanemal (võib olla ühe või
  kahe vanema allkiri). Kui õpilasel ei ole võimalik avaldust digitaalselt allkirjastada, võib seda
  teha käsitsi, seejärel täidetud ja allkirjastatud avaldus skaneerida ning vanem saab digitaalselt
  allkirjastada.
 2. Põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  Selle esitamiseks on kaks võimalust.
  2.1. digitempliga dokumendid
  Lõputunnistuse tõendi (ja hinnetelehe) vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb:
  1) logida portaali https://haridusportaal.edu.ee/ sisse ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, Euroopa
  Liidu liikmesriigi ID või harID autentimiskeskkonna kaudu.
  2) avanenud töölaua vaates valikust valida “Tunnistused” ja laadida sealt HTM digitempliga fail.
  2.2. skaneeritud originaaldokumendid
 3. Passi või ID-kaardi pilt
  Skaneerige või pildistage õpilase pass või ID-kaart. Oluline on, et andmed oleksid loetavad.
 4. Õpilaspileti pilt
  Palun saatke jpg formaadis foto, mis läheb õpilaspiletile.
 5. Gümnaasiumi koolimütsi tellimine
  Gümnaasiumi koolimüts tuleb tellida juunikuu jooksul veebipoest https://koolipood.ee/
  Palun valige sealt Tallinna Reaalkool ja koolivormi alt müts ning “gümnaasiumi koolimüts”.
  Valige sobiv mütsimõõt (vt märkus mõõtmise kohta veebipoest) ning tellimisel (ostukorvi
  vormistamisel) märkige palun klassi asemel oma 1. õppesuuna eelistus vastavalt hea tahte
  protokollile (reaal-programmeerimine, reaal-meditsiin, reaal-majandus või reaal-inseneeria);
  õppesuunad leiate veebipoe loetelust 9. ja 11. klassi vahelt.
  10. klassi mütsid tarnitakse kooli ning 1. septembril enne suurt ühisaktust on Reaali Poisi juures
  kogunemine, mille käigus saavad õpilased endale koolimütsid pähe.
 6. Õpilase tervisekaart
  Tuleb esitada juhul, kui õpilane tuleb Reaalkooli õppima koolist, mis asub väljaspool Tallinna, ja
  andmed ei ole digitaliseeritud. Seda palume teha augustis.
 7. Reaalkasulik töö
  Kool palub traditsiooniliselt tulevaste 10. klasside õpilastelt abi, et valmistuda uueks õppeaastaks. See tähendab, et on võimalus teha reaalkasulike töö tunde. Enda panustamine reaalkasulikus töös palume märkida RKT2024_10 kl tabelisse.
  Kokku on gümnaasiumiaastate jooksul tarvis teha 10 tundi reaalkasulikku tööd ning selleks tuleb väga erinevaid võimalusi. Eelneval lingil on nendest alles esimesed. Küll aga palume kindlasti, et juba plaanis olevad tegevused-ülesanded saaksid kaetud. Palun ärge teiste õpilaste märgitut muutke.
  NB! Tabel täieneb jooksvalt!

Kohtumine augustis
Augusti lõpus korraldame tulevastele gümnasistidele ühise kohtumise, et häälestuda õppeaastaks. Õpilased saavad tutvuda lennukaaslastega, räägime traditsioonilistest ühisüritustest ja sellest, mida tähendab olla reaalikas. Samuti tuleb juttu gümnaasiumi esimese aasta õppetöö korraldusest ja valikainetest ning nendele registreerimisest. Kohtumisel osalevad klassijuhatajad Madis Somelar, Natalja Siniorg ja Piret Karu, huvijuht Piret Otsa ning juhtkonna liige.

Eelinfo füüsika õppepäevast augustis
Oleme planeerimas augusti lõppu ühte päeva, kus õpilased saavad täiendavalt valmistuda gümnaasiumi füüsikaõpinguteks. See õppepäev on õpilastele, kes tunnevad, et neil on tarvis põhikoolis omandatut täiendada ja/või süstematiseerida. Õppepäeval osalemine on vabatahtlik ja on mõeldud nendele õpilastele, kes tunnevad ennast füüsikas mõnevõrra ebakindlamalt.
Palun pöörduge küsimuste korral: juhiabi Kaie Jõe,

Lugupidamisega