143. lennu loovtööde näitus

näitused

143. lend on koolimaja fuajeesse üles pannud oma loovtööde näituse.