Reaalkooli arhitektuurikonkursi võitja on selgunud

koolielu

Tallinna Reaalkooli juurdeehituse arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Molumba kavandiga “R²”, mille autorid on Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ja Ann-Kristiin Entson.

Uus hoone annab Tallinna Reaalkooli põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele nüüdisaegsed võimalused reaal- ja loodusteaduste ning tehnoloogiaainete õppimiseks, võimaldab algklassides rakendada paindlikku ja loovat ruumikasutust, nagu avatud ning ümberpööratud klassiruume. Samuti tekivad koolile võimalused viia läbi kehalise kasvatuse tunde läbiviimiseks kahes täismõõtmetes korvpalliväljakuga spordisaalis, aeroobika- ja jõusaalis ning väikeses võimlemissaalis. Kavandatav reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskus oleks Eestis ainulaadne ja võimaldaks vastu võtta partnervõrgustiku koolide õpilasi ning pärast koolipäeva lõppu reaal- ja loodushariduse huviringide tegevust korraldada.

Juurdeehitusest lisanduvad ruumid annavad võimaluse ka vanas hoones muuta ruumikasutus otstarbekamaks ja nõuetele vastavaks. Kooli territoorium korrastatakse ning lisaks on kavas taastada hoovis varasemalt paiknenud kõlakoda.

Uue hoone ehitusprojekt peaks valmima 2023. aastal ja juurdeehitus peaks kava kohaselt valmima 2025/2026. õppeaasta alguseks. Arhitektuurivõistluse algatas Tallinna Linnavaraamet koos Tallinna Strateegiakeskuse ja arhitektide liiduga mullu detsembri alguses.

Foto: arhitektuuribüroo Molumba esitatud kavand “R²”, autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ja Ann-Kristiin Entson.

Meediakaja:

  • Tallinna Reaalkooli arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Molumba kavandiga “R²”. Loe siit.
    Tallinn, 04.05.2022
  • Täna kuulutati välja Reaalkooli juurdeehituse arhitektuurne lahendus. Vaata siit.
    Tallinna Televisioon, 04.05.2022
  • Tallinn kuulutas välja reaalkooli arhitektuurikonkursi võitja. Loe siit
    ERR, 04.05.2022