Veel on vabu kohti mõnedes toredates huviringides!

koolielu

Selle õppeaasta huviringide valikud ja kirjeldused on leitavad meie kodulehelt. Tallinna Reaalkooli õpilased saavad osaleda ka Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringides (täpsem info). Ootame huvilisi animatsiooniringi, avatud on 2.-3. klassi robootika uus grupp, juurde mahub lapsi ka põhikooli draamaringi! Gümnasiste ootame aktiivselt osalema draamaringis ning vabu kohti on ka astronoomiaringis!

Silvia Purje
Põhikooli huvijuht

Foto: pixabay