Otsime koos kevadet!

koolielu

Kohe, kohe algab kevad!

Kaugõppetundide vahele soovitavad kehalise kasvatuse õpetajad jalutuskäike pargis, aias ja looduses.
Märkame koos kevade tulekut ja kogume kaardile kevadeleiud – tärganud lilled, puhkenud pungad, linnud, pilved … Nii saavad loodusõpetuse ja bioloogia ja geograafia teadmised ka arendatud.

Jagame üksteisega kevaderõõmu! Lisa kaardile kevadeleiu asukoht ja väike kirjeldus. Ligipääs kaardile real.edu.ee e-posti aadressiga.

Piret Karu