Tallinna Reaalkoolis sai alguse reaal-meditsiini õppesuund

õppetöö

Tallinna Reaalkool ja Ida-Tallinna Keskhaigla sõlmisid 4. septembril 2017. a koostöölepingu, mille kohaselt Reaalkoolis sai alguse reaal-meditsiini õppesuund. Selle eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust. Õppesuund annab võimaluse tutvuda Eesti tervishoiukorraldusega ning saada ülevaade haigla igapäevatööst. Ühtlasi täiendavad ja rakendavad õpilased bioloogias, keemias ja füüsikas omandatud teadmisi meditsiinivaldkonna aspektidega. Samuti saavad nad ülevaate kaasaegse meditsiinitehnoloogia moodsaimatest vahenditest ja nende kasutamisest patsientide ravis. Kindlasti kujundab meditsiinisuund sügavamad teadmised füsioloogiast, tervisekäitumisest ning tervishoiuga seotud erialadest.

Koostöövormiks on haigla spetsialistide loengud ning juhendatud seminarid, praktikumid haiglas, mida omalt poolt täiendavad bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetajad. Kavandatud on neli suunakursust, mis läbitakse kolme gümnaasiumiaasta jooksul. Õppesisu kindlasti täieneb pidevalt ning õpilastel on hea võimalus olla suuna arendamise juures ja seda pisut ka ise kujundada. 2017.-2018. õppeaastal alustas reaal-meditsiini õppesuunal 33 õpilast.

Meditsiini õppesuuna idee sai alguse õpilastelt. Sageli tullaksegi Reaalkooli teadmisega, et siit saab hea ettevalmistuse meditsiiniõpingute alustamiseks, sest lisaks tugevale reaalharidusele, on kooli valikainete kavas geenitehnoloogia kursused koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja elu keemia (sisult biokeemia) valikkursus, mille õppematerjalid töötasid Reaalkooli bioloogia- ja keemiaõpetajad välja koostöös Tartu ülikooliga. Õpilaste poolt bioloogiatunnis tehtud ettepanek jõudis kohe õppekogusse, kus arutati Tallinna Reaalkooli tulevikku seoses kooli juurde rajatava reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskusega.

Ettepanek leidis väga positiivset kõlapinda nii juhtkonna kui paljude õpetajate seas, sest sõpruskohtumised Taani Viborg Katedralskole kooliga on andnud häid kogemusi sealse koolitöö tugevast seotusest kohaliku haiglaga.

Suure üllatusena nägime, millise valmisoleku ja innuga olid kõik meedikud, kellega kontakte otsisime, nõus koostööd alustama. Ida-Tallinna keskhaiglani jõudsime seetõttu, et meie kooli meditsiinist huvitatud gümnasistid on juba mitmel aastal oma uurimistöid teinud haigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru juhendamisel. Kui pöördusime koostööettepanekuga tema poole, selgus, et meie ettepanekut on ammu oodatud ja seda toetab ka ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee. Nii see väga tugev koostöö alguse saigi. Kooli direktor Ene Saar: „Haigla valmisolek ja sealsete spetsialistide suur panus koostöösse teeb suurt rõõmu.“ Pärast esimest talvist arvestust andsid õpilased ka tagasisidet, mis oli väga positiivne.

Marika Tammaru, kellest on saanud meditsiinikursuste peamine organisaator, elluviija ja hing, sõnul on „kooli ja haigla koostöö väga heaks võimaluseks noortele nende kutsumusega juba enne kõrgkooli kokku puutuda“.

Ei ole just sagedased sellised olukorrad, kus kõik huvigrupid (antud juhul õpilased, õpetajad, koolijuhid, ITK juhid, arstid jt haigla töötajad) soovivad üht ja sama, ning veelgi enam, et samal ajal leidub ka sädeme tekitaja, kes süsteemi käivitaks.

Kuid seekord nii juhtus – Tallinna Reaalkool alustas meditsiinisuunaga.

Kersti Veskimets, bioloogiaõpetaja