Uute õpilaste vastuvõtt

koolielu

Vastuvõtt 1. klassi

  • Kooliküpsusuuring 1. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimub 17.- 18. veebruar.
  • Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub 22. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on lõppenud.
  • Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi

  • Sisseastumistestid 7. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad 17. märtsil 2018 algusega kell 11.00.
  • Testile registreerimine toimub 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.
  • Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

  • Ühiskatsed 10. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad 17. märtsil 2018 algusega kell 10.00
  • Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella 23.59-ni.
  • Täpsem info: vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt üleminekuklassidesse