Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 3, 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata:

  • Tallinna Reaalkooli 01.03.2014 sõlmitud tööleping nr 294