Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Veebikoolitused www.korruptsioon.ee

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 3, 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata:

  • Tallinna Reaalkooli 01.03.2014 sõlmitud tööleping nr 294
  • Tallinna Reaalkooli 01.10.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3-13/21/22
  • Tallinna Reaalkooli 01.10.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3-3.1/21/29