Meediapädevusnädal

koolielu

Oktoobri lõpus on kogu riigis tähelepanu all meediapädevus, Haridus- ja Teadusministeerium annab teada, et meediapädevuse nädala „Meediapädev Eesti 2023“ eesmärk on pöörata tähelepanu sellele, kui oluline on hoida meediaruumis leviva info suhtes kriitilist meelt. Tallinna Reaalkoolis toimus meedianädal 9.-13. oktoobrini.

Kooli meedianädala eesmärk on tõsta nii õpilaste kui ka õpetajate teadlikkust tehisintellekti, valeinfo, digihügieeni, internetiturvalisuse jm teemal. Külas käis tegevajakirjanikke ja teisi meediaspetsialiste, kuid aineõpetajad suunasid oma valdkonna sees samuti õpilasi meediatekstidega töötama.

Algklassidele ja põhikooli nooremale astmele käisid tehisarust ja digimaailmast kõnelemas ajuteadlane Jaan Aru ning IT-spetsialist Kalev Pihl, kelle peamine sõnum oli see, et tuleb oma aju tööle panna ega tohi lasta tehisarul enda üle võimust võtta. Kõik algklassid külastasid ka Tallinna Keskraamatukogu meediaharidustundi, mille fookuses oli turvaline käitumine internetis.

Põhikooli nooremale ja vanemale astmele käisid kõnelemas ajakirjanik Heleri All, pressifotograaf Stanislav Moškov ning reklaamibüroo projektijuht Endre Tisler. Heleri All andis noortele põneva ülevaate sellest, kuidas sünnib telesaade, Stanislav Moškov andis nippe, kuidas saada huvitavat (pressi)fotot, ning peatus ka autoriõiguste teemal, Endre Tisler avas turunduse maailma telgitaguseid. Noored said teadlikumaks mõjutusvõtetest, mida reklaaminduses kasutatakse.

Põhikooli vanemale astmele ning gümnaasiumile käis rääkimas Linnar Viik sellest, kuidas muutunud maailmaga ühte sammu käia. Kohtumine pani mõtlema sellele, kuidas meie praegused valikud muudavad maailma. Gümnaasiumi noortele kõneles ajakirjanik Erki Berends meediaeetikast ning ajakirjaniku vastutusest. Ajakirjanik Urmas Vaino kohtumisest jäi kõlama mõte, et me ei saa alati muuta maailma, aga me saame muuta oma suhtumist.

Lisaks sellele, et külas käisid silmapaistvad esinejad, koostasid 6. klassi õpilased rühmades ajalehte. 6. klassi meedia valikkursuse õpilased tegid kaastööd kooli ajalehele Reaali Poiss, valmis artikkel õpetajate päevast. 9. klassi õpilased käisid algklassiõpilastele meediateemalisi tunde andmas, oma noortele koolikaaslastele õpetati, kuidas veebimaailmas, sh sotsiaalmeedias turvaliselt käituda, puudutades teemasid, millega õpilased suuremal või vähemal määral on kokku puutunud, näiteks piltide loata jagamine, häkkimine jms.

Reet Varik
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Foto: Kadri Pajo