11.a õppekäik rahvusliku ärkamisaja radadele

koolielu

Säravalt värvilisel sügisesel laupäeval tegid 11.a klassi õpilased õppekäigu rahvusliku ärkamisaja radadele. Kõigepealt tutvuti Kurgjal Jakobsoni tööde ja tegemistega, seejärel tehti väike peatus Vändras, kui loeti Koidula sünnikohas poetessi luuletusi ja räägiti Jannsenist, aga meenutati ka Reaalkooli ajalugu: tehti austuskummardus ja pandi mälestusküünal Anton Õunapuule Vändra kalmistul. Pärnus peatuti kõigepealt Adamsoni loodud Vabadussõja mälestussamba juures Alevi kalmistul. Pärnu kesklinnas tehti õpetaja juhtimisel kultuurilooline jalutuskäik, kus vaadati Puškini tamme, Endla algset asukohta, Rosenplänteri maja, Koidula ja Jannseni ausammast jpm. Sisuka päeva lõpetas meeleolukas muuseumitund endises Ülejõe koolimajas, praeguses Koidula muuseumis. Päev oli tegevusterohke ja rõõmus, õpilased tundsid rõõmu omavahelisest suhtlemisest väljaspool kooli ning päikeseline sügispäev lisas kõigele värve ja emotsiooni.

Õppekäigu korraldas õp Anu Kell.

Fotod tegid Endrik Einberg ja Anu Kell.