Vastuvõtt vabadele kohtadele 11. klassi 2021.–22. õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna Reaalkool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2021.–2022. õa 11. klassi. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi avaliku konkursi korras. Katsetele (testidele) on võimalik registreerida e-kirja teel aadressil 15. juunil kuni kella 16.00-ni.

Testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast toimuvad Reaalkoolis 16. juunil 2021 algusega kell 9.00. Testide lahendamiseks on aega 2,5 tundi.

Testidele tulijatel võtta kaasa:

  • õpilaspilet;
  • õpilaspäevik, kui on;
  • klassitunnistuse kinnitatud koopia;
  • joonestus- ja kirjutusvahendid;
  • taskuarvuti;
  • vahetusjalatsid.

Katsete tulemused avaldatakse hiljemalt 22. juunil e-kirja teel.
Probleemide ja tekkinud küsimustega pöörduda e-kirja teel aadressil .