Projektipäev „Reaal – see ongi kunst!“

koolielu

Jooksva kalendriaasta viimasel koolipäeval, 21. detsembril pidasime projektipäeva, mille läbiv teema „Reaal – see ongi kunst!“ selgus alles päeva lõpuks.

5.–12. klassi projektid jagunesid viie suurema valdkonna vahel.

Humanitaarainete huvilised tutvusid loovkirjutamise võtetega, kirjutades tegelaspõhist novelli või näidendit, dramatiseerisid eesti muinasjutte, otsisid tekstide ja kunstivormide seoseid Charles Dickensi „Jõululaulu“ või antiikmütoloogia põhjal, lauldes mh üldistuslaulu Bacchusele ja tundes kaasa Penelopele, või tõlkisid subtiitreid filmile „Stand by Me“.

Teiste kaunite kunstide vallas lauldi gregooriuse koraale, süvenedes nende ajalukku, tutvuti jõulukommete ja –mängudega või tantsiti rahvatantse, tundes liikumisest ehedat rõõmu, meisterdati unenäopüüdjaid, vaadati filmi „Loving Vincent“ ja arutleti nähtu üle, käidi vaatamas, kuidas Eia jõulud Tondikakul jätkuvad, või õpiti tundma vene multifilmide tegelasi.

Reaal- ja looduskunstide austajad astusid esimesi samme teel programmeerimisilma, sukeldusid andmeteaduse sügavustesse, keetsid H. Läätse saatel ja paralleelselt optika katsetega läätsesuppi, lahendasid geneetikamängus (Tallinna Inglise Kolledžis) mõrvamüsteeriumi või avastasid end kaardirakendusest (ArcGIS).

Ajaloo- ja ühiskonnakunstide sõbrad disainisid reklaamplakati või –voldiku „Minu 137-aastane Reaalkool“, uurisid mitmekesiseid esemelisi Reaali ajaloo allikaid, jutustades nende põhjal võluvaid lugusid, või külastasid Toompeal asuvaid olulisi kultuuriloolisi ja riigivalitsemisega seotud objekte kolmnurgal „kirik-riik-õigus“.

Mõtlemiskunstide fanaatikud panid oma võimed proovile 60-ruuduliste (64-ruuduliste – toim) laudadega kabesimultaanil, testisid sõnavara tundmist lauamängudega, õppisid mängima mõtlemist arendavat kaardimängu marjas, mis kulmineerus turniiriga, ning jõudsid lõpuks ikkagi tagasi kirjandusliku mälumängu „Raamat“ juurde.

Traditsioonid on jätkamiseks!

Teate edastasid Kristi Koit ja Martin Saar