Geoinformaatika valikkursus

õppetöö

Geoinformaatika valikaine on Tallinna Reaalkooli õppekavas alates 2013. aastast. Kuue õppeaasta jooksul on geoinformaatika oskusi omandanud 90 õpilast, kellest mitmed on sidunud oma edasised õpingud geograafia, geodeesia, ehitus- ja planeerimisvaldkondadega. Reaalkooli geoinformaatika kursusel kasutatakse Tartu Ülikooli TEAME projektis väljatöötatud gümnaasiumi valikkursuse “Geoinformaatika” õppekomplekti.

Kursuse jooksul õpivad õpilased rakendama nutikalt geoinfosüsteeme, omandavad teadmised nüüdisaegsete tehnoloogiate kasutamisest geograafias ning tõhusa arvuti kasutamise oskuse. Kursuse lõputööks valmivad teemakaardid. Omandatud oskused leiavad kasutust uurimistöödes. Nii on valminud mitmed konkurssidel kõrgelt hinnatud töid, mille autorid on pööranud tähelepanu Tallinna linnaruumile. Headeks näideteks on Johann Ortin Õuna uurimistöö „Tallinna Reaalkooli ümbritseva linnaruumi kujunemine“, Liis Hiie töö „Mustamäe mänguväljakute seisukord ja soovitused selle parandamiseks“, Karl Kiur Saare töö „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus“ ja Sander Varbala töö „Aegna saare rannajoon ja selle muutused 1900-2012“.
Geoinformaatika oskusi on rakendatud ka koolielu hüvanguks. Talispordipäevaks valmisid Kõrvemaa suusaradade kaardid, konverentsil „Reaali poiss 90“ kasutati ettekanneteks uudseid kaardirakendusi ja õpilaste ühistööna märgiti kaardirakendusele „Eesti lipuga ümber Eesti“ Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks ligi 100 lippu.

Reaalkooli õpilased on oma geoinformaatika õppimise kogemust jaganud teiste õppijatega. Septembris toimunud loodus- ja reaalhariduse konverentsi külastajad said tutvuda õpilaste loodud kaartidega näitusel „Geograafia paneb paika!“. 2017. aasta novembris Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeval Rahvusraamatukogus oli Reaalkool suurejooneliselt esindatud. Avaettekandeks sai sõna Andres Tarand (vil73), oma töö- ja õppimiskogemusest tutvustasid Sander Varbla (vil129), õpilased Johan Ortin Õun (133. lend) ja Johannes Lilover (136. lend) ning geograafiaõpetaja Piret Karu.

Geoinformaatika teabe jõudmisel Eesti sh Tallinna koolidesse on suur roll ettevõttel AlphaGIS OÜ, kes on Eestisse toonud programmi “GIS kooli”. Programmiga ühinenud Eesti üldhariduskoolidele on tasuta kättesaadav kaarditarkvara ArcGIS Online pilveteenus koos valmiskaartide ja rakendustega, õppematerjalid ja koolitusprogrammid, tehniline tugi ja programmi administreerimine.

AlphaGIS OÜ on ka programmi “GeoMentor” eestvedaja. Erinevates ettevõtetes ja avalikus sektoris töötavad geomentorid viivad läbi geoinformaatika töötubasid, nõustavad õppijaid loov-ja uurimistööde koostamisel ja tutvustavad karjäärivõimalusi oma valdkonnas. Üheks tänuväärseks geomentoriks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, kes võimaldab õppetöös kasutada Tallinna ruumiandmeid.

Kursuse läbinud õpilaste sõnul on geoinformaatika tänapäeval väga oluline, sest paljudes eluvaldkondades kasutatakse geoinfosüsteeme. Õpilase tagasisidest: „Geoinformaatika on midagi omanäolist, mida kõik naljalt teha ei oska. Lahe on avastada endas nn kaarditegemise võimeid ja kui projektid õnnestuvad, siis see on tõeline rõõm!“

Piret Karu, geograafiaõpetaja