Uute õpilaste vastuvõtt

vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

 • 2019.-2020. õppeaastaks on 1. klass komplekteeritud.
 • Kooliküpsusuuring 1. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimus 17.- 18. veebruar.
 • Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub 22. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.
 • Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi

 • 2019.-2020. õppeaastaks on 7. klass komplekteeritud.
 • Sisseastumistestid 7. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimusid 17. märtsil 2018 algusega kell 11.00.
 • Testile registreerimine toimub 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on lõppenud.
 • Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

 • 17. märtsil 2018. aastal kell 10.00 korraldasid Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Lisainfo
 • Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (alates 10.00) kuni 14. märtsini 2018. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/
 • Testide tulemused avalikustatakse Ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 28. märtsil 2018 (kell 16.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja.
 • Täpsem info: vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt üleminekuklassidesse

 • 2018.-2019. õppeaasta vabade õppekohtade olemasolust, registreerimisest ja praktilise töö toimumise ajast teavitatakse üldsust kooli veebilehel 4. juunil 2018.
 • Täpsem info: vastuvõtt üleminekuklassidesse