Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 teadusp  

Täname kõiki õpilasi, kes algklasside Teaduspäeval oma lõbusate ja õpetlike ettekannetega kaaslastele esinesid ja koolipäeva põnevamaks muutsid! Suured tänud ka õpetajatele, kes lastele abiks olid!

Koolilõuna hind Tallinna Reaalkoolis on 1,34 eurot

  • 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, 0,56 eurot katab Tallinna linn.
  • 10.–12. klassi õpilase eest kompenseerib riik 0,78 eurot. Ülejäänud osa, 0,56 eurot, maksab lapsevanem.

Õpilastel, kes ei soovi toiduraha maksta, on võimalus riigi toetuse eest (0,78 eurot) süüa toorsalatit, leiba ja jooki.

10.-11. klass 15,12 eurot (27 päeva)

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arveldusarvele Swedbank EE552200221016483047
28. aprilliks.
Selgituse osas palume välja tuua lapse nimi ja klass.

2017 KristjanLemmsalu  

Tallinna Reaalkool tähistab nutikuud erinevate koolisiseste üritustega. Näiteks külastavad 7. ja 10. klassi ainetunde igapäevaselt tehnoloogiat kasutavad külalisõpetajad, kes räägivad digioskuste tähtsusest. Oleme palunud vanemate klasside õpilased oma digioskusi tutvustama noorematele koolikaaslastele. 5. ja 6. klassid võistlevad informaatika ainetunnis infootsingu mängus, et leida kooli osavaim infootsija. Nutikaid lahendusi!

Tutvu Nutikuu ülelinnaliste ürituste ajakavaga (uueneb pidevalt!).

Laupäeval, 8. aprillil 2017 toimunud 5. klasside õpioskuste võistlusel saavutas Tallinna Reaalkooli võistkond 5. koha. Võistkonda kuulusid Renate Piik, Nora Parik, Markus Maripuu, Kaspar Hendrik Pajo, Sten Lindström. Õnnitleme!

Täpsem info: http://olympiaadid.haridus.ee/?objID=2190